Seksualvejledning

Diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse i Seksualvejledning er særligt for dig, der har interesse for at hjælpe dine medmennesker med den seksuelle del, og mere specifikt de medmennesker med nedsat funktionsevne. 

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse.

Bliv seksualvejleder og hjælp borgere med nedsat funktionsevne

På uddannelsens moduler kan du kvalificere dig fagligt og personligt til:

  • At rådgive, vejlede og hjælpe mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med seksuelle vanskeligheder 
  • At yde rådgivning, vejledning og formidling til brugere, pårørende og kolleger 
  • Undervisning for brugere og personalegrupper 
  • Formidlings- og undervisningsopgaver på uddannelsesinstitutione

Målgruppe

Diplomuddannelsen i seksualvejledning er målrettet personale inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som arbejder med mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med handicap eller kronisk sygdom. 

Indhold og niveau

Den sociale diplomuddannelse i Seksualvejledning omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (to obligatoriske og tre valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt social diplomuddannelse 

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
20 ECTS Retningsbestemte moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00