Neuropsykologi og neuropædagogik

Diplommodul

Har du behov for at styrke dine pædagogiske og psykologiske kompetencer? Så er diplommodulet Neuropsykologi og neuropædagogik noget for dig!

 

Datoer og tilmeld

Få en større forståelse for neuropsykologi og neuropædagogik

Fagligt indhold

Neuropsykologi og neuropædagogik modulet lærer du om lærings- og udviklingsprocesser hos børn, unge og voksne gennem en grundlæggende og dyberegående indsigt i teorier, metoder og praksis.

Du lærer bl.a. om:

  • Hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
  • Det kognitive- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelse
  • Kognitions- og neuropædagogiske grundlag for at fremme livslang udvikling

Udbytte

Når du har gennemført modulet Neuropsykologi og neuropædagogik har du en større forståelse for tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af neuropædagogiske interventionsforløb, som du kan anvende i dit pædagogiske arbejde.

Efter modulet kan du:

  • Indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger
  • Reflektere over sammenhænge mellem et neuropsykologisk og neuropædagogisk vidensgrundlag og en konkret pædagogisk praksis
  • Kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst

Niveau

Neuropsykologi og neuropædagogik modulet får du en grundlæggende tilgang til neuropsykologi og neuropædagogik, som du kan bruge i dit pædagogiske arbejde.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet Neuropsykologi og neuropædagogik er for dig, der vil arbejde med psykologisk og pædagogisk viden i dit arbejde.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb