Psykologi

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse i Psykologi er særligt for dig, der har en interesse inden for undersøgelse og håndtering af pædagogisk-psykologiske problemstillinger.

Uddannelsen er en videreuddannelse inden for forebyggelse og intervention på grundlag af viden om psykologi og menneskers udvikling.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse  

Med en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi får du:

  • Indsigt i psykologi 
  • Kompetencer til at arbejde med psykologiske problemstillinger 
  • Mulighed for at bygge psykologisk viden til din nuværende erfaring fra arbejde med elever, brugere og klienter 
  • Mulighed for at styrke dine evner til at håndtere pædagogisk-psykologiske problemer i dit nuværende såvel som fremtidige professionelle virke

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Psykologi er en uddannelse for pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og øvrige professioner, som ønsker grundig viden om psykologi og færdigheder i at anvende psykologisk viden i deres arbejde.

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Retningsspecifikke moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse og består af 60 ECTS.

Retningen Psykologi rummer 30 ECTS retningsspecifikke fag. Dog kan 10 ECTS vælges valgfrit.

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00