Ordblinde-undervisning for voksne

Diplommodul

Arbejder du med ordblindeundervisning for voksne?
Opnå kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning.

Datoer og tilmeld

Bliv klædt på til at arbejde med voksne ordblinde!

Indhold

På modulet opnår du kompetencer til at udvikle undervisningsplaner og læremidler til ordblindeundervisning for voksne.

Modulet indeholder bl.a.:

  • teori om ordblindhed
  • analyse, vurdering og udvælgelse af egnede læremidler til ordblindeundervisningen
  • it-læremidler samt læse- og skriveteknologi
  • specialpædagogisk støtte og andre støtte- og vejledningsmuligheder.

Udbytte

Efter Ordblindeundervisning for voksne kan du:

  • analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik kontekst
  • igangsætte hensigtsmæssig undervisning ved at indgå i samarbejde med undervisere og andre relevante fagpersoner
  • differentiere undervisningen ud fra individuelle forudsætninger, herunder andetsprogsproblematikker. 

Niveau

Ordblindeundervisning for voksne er et valgfrit modul på Den pædagogiske diplomuddannelse under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Det anbefales at tage modul 3, Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning, først.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er underviser eller på anden måde arbejder med udvikling af ordblinde voksnes funktionelle færdigheder inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Karina Elsig Thøgersen Lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb