Pædagogik og filosofi

Diplommodul

På modulet Pædagogik og filosofi får du viden om klassisk filosofi, der sætter dig i stand til at forstå og arbejde med pædagogik på helt nye måder.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær at anvende pædagogiske teorier i filosofisk belysning!

Fagligt indhold

På modulet styrkes dine kompetencer til at reflektere over din pædagogiske praksis samt almenpædagogiske problemstillinger og deres betydning for børn og unges dannelse.

Du lærer at vurdere og begrunde udviklingsstrategier for samfundets arbejde i skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud for børn og unge.

Du kommer til at arbejde med:

  • Den demokratiske skole/institution
  • Pædagogiske teorier i filosofisk belysning
  • Kommunikationsteorier og formidlingsformer
  • Opdragelse, uddannelse og læring i et livslangt perspektiv

Udbytte

Efter Pædagogik og filosofi kan du benytte relevante pædagogiske og filosofiske teorier til at diskutere og vurdere opdragelse, uddannelse og læring.

Du kan begrunde og forklare visionære udviklingsstrategier for samfundets institutionaliserede praksisser.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogik og filosofi er et retningsspecifikt modul under retningen Almen pædagogik.

Målgruppe

Moduler er for dig, der arbejder inden for det pædagogiske område og ønsker at udfordrer sit syn på pædagogik.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb