Pædagogik og relationsarbejde

Diplommodul

Vil du arbejde med pædagogisk relationsarbejde? På modulet styrkes din teoretiske forståelse og dit kritiske syn på metoder i det socialpædagogiske arbejde. 

Tilmeld modul

Fokus på det socialpædagogiske arbejde

Fagligt indhold

På modulet arbejder du med teorier og metoder, der er vigtige i det pædagogfaglige og socialpædagogiske arbejde. Du bliver specialiseret i at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsforløb samt vurdere og anvende nye metoder i pædagogisk praksis.

Du får viden om:

  • samfundsmæssige og institutionelle rammer for pædagogisk arbejde
  • børn, unge og voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelser og perspektiver i relation til pædagogisk relationsarbejde
  • teorier til belysning af udfordringer, brudflader og dilemmaer for pædagogisk praksis og profession.

Udbytte

Efter modulet Pædagogik og relationsarbejde kan du:

  • vurdere og anvende nyt vidensgrundlag og nye metoder i den pædagogiske praksis
  • planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsforløb
  • vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder i pædagogisk praksis.

 

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogik og relationsarbejde er et retningsspecifikt modul under retningen Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder på det pædagogisk område og gerne vil videreudvikle din faglighed.

Jane Ahrendt Studiesekretær
Jørgen Jensen, konsulent Underviser bl.a i pædagogisk viden og forskning, praktikvejledning og den nye styrkede læreplan

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb