Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Diplommodul

Vil du forestå ledelse og udviklingen af skolens pædagogiske personale, hvor I fokuserer på elevernes læring og trivsel? Lær om pædagogisk/didaktisk ledelse og udvikling med afsæt i skolens kerneopgave og på et vidensbaseret grundlag.

Datoer og tilmeld

Varetag den pædagogiske og didaktiske udvikling af skolens personale

Fagligt indhold 

For at lede den enkelte medarbejder og skolens fællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling har du brug for at styrke din og skolens pædagogisk/didaktiske praksis.

Du lærer om ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde samt muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.

Udbytte

Du lærer at analysere og vurdere situationer og forhold, som vedrører udvikling af læringsmiljøer og interne samarbejder samt initiere og gennemføre intervention.

Efter Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse kan du:

  • arbejde feedbackorienteret med henblik på at skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur
  • varetage ledelse af skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner
  • indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse er et retningsspecifikt, valgfrit modul under uddannelsesretningen Skoleledelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der har interesse i pædagogisk ledelse, og er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb