Skoleledelse

Diplomuddannelse

Folkeskolen er konstant i udvikling, så en god folkeskole kræver en kompetent og veluddannet ledelse. Med diplomuddannelsen i Skoleledelse bliver du klædt på til at håndtere ledelsesmæssige opgaver, skoleudvikling og udfordringer i skolens ledelse.

Diplomuddannelse i Skoleledelse giver dig en teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, og det faglige indhold kobles tæt til de ledelsesmæssige, strategiske og organisatoriske udfordringer på din skole. 

Med en diplom i Skoleledelse kommer du til at arbejde med:

  • at udvikle kompetencer til at analysere og rammesætte skolens strategiske og læringscentrerede indsatsområder
  • aktionslæring, prøvehandlinger, reflektion og analyse af ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer fra praksis 
  • at arbejde med udvikling af handlingskompetencer til skabelse af løsninger og igangsætning af processer i samspil med pædagogisk personale og øvrige interessenter.

Målgruppe

Diplomuddannelse i Skoleledelse er målrettet dig, der arbejder som skoleleder, afdelingsleder, teamleder eller i andre ledelsesfunktioner i skolen.

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
15 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Diplom i Skoleledelse er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

To valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS) 

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder