Pædagogisk IT og digitale læringsformer

Diplommodul

Arbejder du som læringsvejleder, eller ønsker du at gøre det? Og interesserer du dig for, hvordan IT og digitale teknologier kan bruges til at fremme børn og unges kompetencer? Så er modulet Pædagogisk IT og digitale læringsformer noget for dig. Inddrag teknologien i din undervisning!

Datoer og tilmeld

Kompetencemål for Pædagogisk IT og digitale læringsformer

Fagligt indhold

Modulet giver dig en dybdegående indsigt i digitale teknologier og deres betydning for didaktik og læring.

Du får viden om:

  • de digitale artefakters form, opbygning og betydning i omverdenen
  • metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer, der fremmer børn og unges kreative og innovative kompetencer
  • digitale værktøjer, der differentierer undervisningen og skaber motiverende og engagerende læringsmiljøer.

Udbytte

Når du har gennemført Pædagogisk IT og digitale læringsformer har du kompetencerne til at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om at udvikle digitalt understøttet undervisning og læring.

Du kan:

  • påtage dig ansvaret for at anvende digitale teknologier i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning og læring
  • vejlede kolleger i arbejdet med pædagogisk IT og digitale læringsformer
  • producere og designe digitale læringsmiljøer, der fremmer børn og unges kompetencer.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk IT og digitale læringsformer er et retningsspecifikt modul under retningen Læringsvejleder.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter. Endvidere er modulet for dig, der som underviser vil styrke din viden om og dine kompetencer i forhold til digitale teknologier og læringsformer.

Struktur på Pædagogisk IT og digitale læringsformer

Pædagogisk IT og digitale læringsformer er et modul på den pædagogiske diplomuddannelse Læringsvejleder. Modulet omfatter 10 ECTS. Læs mere om optagelse under diplomuddannelser. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i studieordningen for Læringsvejleder.

UCL og Absalon samarbejde

Modulet udbydes og gennemføres i et samarbejde mellem professionshøjskolerne Absalon og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Du vil derfor møde undervisere fra både Absalon og UCL på dette særligt tilrettelagte modul

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb