Pædagogisk ledelse

Diplommodul

Vil du udvikle og identificere pædagogiske ledelsesopgaver på skolen / i institutionen og evt. i forvaltningen og foretage reflekterede pædagogiske prioriteringer i forhold til organisationens kerneopgaver?

På modulet får du viden om, hvordan du kan omsætte disse prioriteringer i din pædagogiske ledelsespraksis til gavn for børns og elevers læringsudbytte, dannelse og trivsel, herunder hvordan du kan lede de fagprofessionelle læreprocesser professionelt.

Datoer og tilmeld

Tag styringen af den pædagogiske praksis i din organisation

Fagligt indhold

Pædagogisk ledelse har fokus på at initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis.

Du vil møde den nyeste nationale og internationale teori og forsknings-viden om pædagogisk ledelse. Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund og ledelse af pædagogisk praksis sættes i spil via drøftelser og refleksion på holdet og konkret strategi- og handleplansarbejde.

Du kommer bl.a. til at arbejde med at:

  • analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljøer samt iværksætte ledelseshandlinger
  • iagttage og indsamle data og foretage prøvehandlinger i skolen eller institutionen med afsæt i pædagogiske ledelsesmæssige udfordringer
  • anvende og begrunde valg af metoder og ledelsesindsatser i den pædagogiske praksis på reflekteret vis.

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring må du regne med, at du mellem de enkelte studiedage skal arbejde videre med temaerne og foretage prøvehandlinger i egen praksis, at du arbejder i relevante studiegrupper, og at vi undervejs reflekterer over temaer og prøvehandlinger.

Udbytte

Modulet styrker din pædagogiske ledelse i tæt samarbejde med skolens eller institutionens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere til gavn for børnenes og elevernes læring, trivsel og udvikling.

Når du har gennemført modulet, kan du:

  • håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringsorienteret kultur og den pædagogiske praksis
  • identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag.

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplom i Ledelse.

Modulet hører under diplom i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i pædagogisk ledelse i offentlige, private og frie skoler og institutioner.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb