Pædagogisk psykologi

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer til at støtte børn, unge og voksnes læring i for eksempel dag- og døgninstitutioner, skoler og organisationer? Styrk din viden om psykologiske forudsætninger for læring og almindeligt forekommende læringsvanskeligheder.

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på lærings- og dannelsesprocesser

Fagligt indhold 

Med viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder, og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper, lærer du at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis.

Du får viden om:

  • teori og metode om lærings- og dannelsesprocesser for mennesker i alle aldersgrupper
  • følelsesmæssige og motivationelle forudsætninger for læring
  • læringsvanskeligheder og udviklingsmuligheder
  • samspillet mellem forskellige ”læringsuniverser”.

Udbytte

Du lærer om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund, så du kan indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.

Efter Pædagogisk psykologi kan du:

  • analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier
  • begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i læringsmiljøer set i individuelt, socialt og kontekstuelt perspektiv.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk psykologi er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Psykologi.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder med pædagogik og gerne vil skabe bedre læringsmiljøer for børn, unge og voksne gennem kendskab til de psykologiske processer, som ligger til grund for læring.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb