Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Arbejder du med praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser? Få ny viden og opgradér dine kompetencer til at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori og praksis og mellem skole og virksomhed.

Datoer og tilmeld

Lær om erhvervsskolens funktion i et vekseluddannelses-system!

Fagligt indhold 

Du får viden om:

  • teori, praksis og tranfer som begreber og udfordringer i praksisrelateret undervisning
  • elevers/deltageres læringsmæssige udfordringer mellem teori og praksis og mellem skolen og virksomheden.

Udbytte

Du lærer at vurdere og begrunde valg af metoder og læringsaktiviteter samt at anvende disse i en undervisning, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis – en undervisning, hvor du kan formidle fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning.

Efter Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser kan du:

  • selvstændigt indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
  • observere, analysere og vurdere en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger
  • anvende metoder, der støtter elevers integration af læring mellem skole og virksomhed.

Niveau

Modulet hører under den Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som lærer ved en teknisk skole, en SOSU-skole eller et AMU-center og for dig, der gerne vil være lærer på en erhvervsskole.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb