Produkt og kultur

Diplommodul

Tilmeld

Den studerende

  • kan frembringe produkter, der kan tolkes og vurderes i en kulturel kontekst
  • kan anvende teorier om kulturanalyse, kulturbegreber og kulturformidling og hverdagsæstetik, og vurdere menneskets rolle som kulturskaber
  • har viden om praktisk og eksperimenterende arbejde som arbejds-, analyse- og erkendelsesform
  • har viden om nyere teknologiske fremstillingsmetoder og deres anvendelsesmuligheder i pæda-gogisk sammenhæng
  • kan analysere og vurdere kulturprodukter i aktuelle, nære, globale og historiske kontekster
  • kan reflektere over brugen af nyere teknologiske fremstillingsmetoder i pædagogisk kontekst
    kan analysere forholdet mellem håndværk, husflid, kunsthåndværk og industriel produktion


Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Tilmeld

Forløb