Retlige rammer, samarbejde og organisering

Diplommodul

Vil du styrke sagsbehandlingen i sociale sager og have indblik i og forståelse for de samfundsmæssige og organisatoriske forhold, der påvirker det sociale arbejde? Så er dette modul interessant for dig.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få styr på de retlige rammer og viden om de politiske og økonomiske forholds betydning for socialt arbejde!

Fagligt indhold 

Social sagsbehandling påvirkes af den foranderlige organisatoriske og samfundsmæssige kontekst.

Med viden om juridisk metode, juridiske rammer for socialt arbejde og organisering af velfærdsstaten kan du indgå i og tage et koordinerende ansvar for samarbejdet imellem forskellige faggrupper og sektorer for at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen.

Du lærer om:

  • juridisk metode og rammer for sagsbehandling i socialt arbejde
  • tværprofessionelt samarbejde, koordinering og mødeledelse
  • organisatoriske, styringsmæssige og økonomiske rammer i politisk ledede organisationer.

Udbytte

Du lærer om juridiske, økonomiske og politiske rammer for socialt arbejde, udviklingstendenser i organiseringen af socialt arbejde, dynamikker i tværsektorielt samarbejde samt projekt- og procesledelse.

Efter Retlige rammer, samarbejde og organisering kan du:

  • anvende juridisk metode og træffe afgørelser, der tilgodeser lovgivningens krav
  • handle ud fra en samlet forståelse af de juridiske og organisatoriske rammer samt andres og egen rolle i organisationen
  • koordinere det tværfaglige samarbejde, så det bidrager til en helhedsorienteret indsats
  • formidle retsgrundlag og afgørelser forståeligt i både skriftlig som mundtlig form til borgere og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Socialformidling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Retlige rammer, samarbejde og organisering er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb