Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde

Diplommodul

Få kendskab til metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde i praksis, hvor du udvikler dine kompetencer til at planlægge og beskrive undersøgelses- eller udviklingsprojekter.

Datoer og tilmeld

Arbejd med undersøgelse undersøgelses- og udviklingsprojekter!

Fagligt indhold 

Du får styrket dine færdigheder inden for dokumentation, evaluering, kvalitetssikring og udvikling af socialt arbejde, når du lærer at opsøge, indsamle og udvælge viden om indsatsmuligheder.

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde giver dig viden om:

  • metoder til forskning inden for socialt arbejde samt styrker og svagheder ved de forskellige metoder
  • etiske retningslinjer i og juridiske rammer for forskning i sociale problematikker
  • vidensformer i socialt arbejde samt dokumentations- og evalueringsmetoder.

Udbytte

Du lærer at vurdere og beskrive behovet for undersøgelse eller udvikling af socialt arbejde, hvorefter du kan planlægge og beskrive et undersøgelsesdesign i forhold til en konkret problemstilling i praksis.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb