Metodevalg i praksis

Diplommodul

Vil du have viden om forskellige metoder og forstå sammenhængen mellem forskellige perspektiver, teorier og konkrete metoder? Så er dette modul interessant for dig.

Tilmeld

Få styr på metoder på det socialfaglige område

Fagligt indhold

Med viden om metoder på det socialfaglige område og generel metodeforståelse får du kvalificeret dine valg af metoder og omsætningen af dit metodiske arbejde i praksis.

Du lærer om:

  • metodebegrebet i socialt arbejde
  • konkrete metoder til socialt arbejde i forhold til forskellige målgrupper
  • metoder til kommunikation
  • sammenhængen mellem teorier, metoder og praksis i socialt arbejde

Udbytte

Du lærer at forstå og reflektere over sammenhængen mellem perspektiver, teori og metoder med henblik på, at kunne træffe et fagligt funderet valg af relevante metoder ud fra en helhedsforståelse af sociale problemer.

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i Socialformidling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkelt modul. Metodiske valg i praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være ansat i kommunalt eller privat regi, f.eks. inden for børne- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet eller området for udsatte voksne.

Trine Østerbye Clausen Uddannelsesansvarlig
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb