Videnskabsteori og sociale problemer

Diplommodul

Vil du have større forståelse for forskellige perspektiver på sociale problemer og tilgange til udvikling af viden og praksis på det sociale område? 

Og styrk dine analytiske evner og bliv mere bevidsthed om dine egne forståelser, og hvad det betyder for din praksis.

Tilmeld modul

Forstå de til grundlæggende videnskabsteoretiske positioner i relation til socialt arbejde

Fagligt indhold 

Med viden om forskellige perspektiver på sociale problemer, forskellige videnskabsteoretiske retning og teorier i socialt arbejde bliver du kvalificeret til at beskrive, analysere og vurdere de sociale problemer og udfordring du arbejde med din praksis.

Du lærer om:

  • Forskellige forståelser af sociale problemer
  • Videnskabsteori og dennes relation til praksis
  • Teorier i socialt arbejde
  • Årsagsforklaringer og løsningsmuligheder på sociale problemer.

Udbytte

Du lærer at forstå din egen praksis i et større perspektiv og får indblik i, hvordan viden og forskning påvirker praksis. Du får viden om sociale problemer, herunder årsagsforklaringer og løsningsmuligheder.

Efter Videnskabsteori og sociale problemer kan du:

  • vælge relevante teorier til at beskrive, analysere og vurdere sociale problemer
  • udvælge og anvende teorier til analyse af sociale problemer i egen praksis
  • forstå hvordan vidensskabsteori har betydning i praksis.

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i Socialformidling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkelt modul. Videnskabsteori og sociale problemer er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være ansat i kommunalt eller privat regi, f.eks. inden for børne- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet eller området for udsatte voksne.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Østerbye Clausen Uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb