Særlige vejledningsbehov

Diplommodul

Er du interesseret til vejledning af individer med differentierede handicaps-, særlige behov, potentialer og kompetencer? Særlige vejledningsbehov styrker dine kompetencer og viden i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejledningen.

Datoer og tilmeld

Få nye metoder til særlige vejledningsbehov!

Fagligt indhold 

Med vejledningsteoretisk, psykologisk og sociologisk viden om relationer og netværkssamarbejde bliver du i stand til at identificere, beskrive og vurdere mennesker med særlige vejledningsbehov.

Du får viden om:

  • psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
  • inklusion, integration, marginalisering og stigmatisering
  • uddannelses- og aktivitetsmuligheder samt støtteforanstaltninger
  • samarbejde med kommunale forvaltninger og øvrige interessenter.

Udbytte

Du bliver i stand til at anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer vejledning for mennesker med særlige vejledningsbehov og deraf håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejlednings praksis.

Efter Særlige vejledningsbehov kan du:

  • vurdere vejledningsfaglige problemstillinger relateret til mennesker med særlige vejledningsbehov
  • initiere og indgå i tværfagligt samarbejde og samarbejde med vejledtes netværk
  • dokumentere og kvalitetsvurdere konkrete vejledningsaktiviteter og formidle disse tværfagligt til samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Særlige vejledningsbehov er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil arbejde med vejledning af børn, unge og voksne.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb