Scenekunst med børn og unge

Diplommodul

Hvis du synes, at scenekunst for børn og unge er spændende og gerne vil lære mere om produktionen af scenekunsteriske forløb med børn og unge, så er dette modul det rette. Få kendskab og praktisk erfaring med dansk scenekunst for børn og unge, så du kan mestre produktioner.

Se datoer

Scenekunst med børn og unge

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere forløb, hvor børn, unge, voksne og ældre aktivt bruger scenekunst til at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer og oplevelser
  • •udvikle og tilpasse dramapædagogiske og scenekunstfaglige læreprocesser i forhold til forskellige formål, målgrupper og deltagerforudsætninger

Modulet omfatter 10 ECTS. Læs mere om optagelse på diplomuddannelser. Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Den pædagogiske diplomuddannelse.
Se udbud på Den frie lærerskole i Ollerup

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Se datoer

Forløb