Sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer inden for sciencepædagogik og lære at tage udgangspunkt i børnenes perspektiv i tilrettelæggelsen af lege- og læringsmiljøer?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

På modulet opnår du færdigheder så du kan anvende didaktiske metoder, med fokus på sciencepædagogiske tilgange i legebaserede læringsmiljøer, herunder inddragelse af eksterne læringsmiljøer. Du lærer også at anvende analytiske og kritiske tilgange til forskning og pædagogisk udviklingsarbejde i relation til udvikling af en sciencepædagogisk praksis.

Du får viden om:

  • sciencepædagogik med fokus på teknologi, ingeniørskab og matematisk opmærksomhed
  • hvordan leg og læring indgår i en sciencepædagogisk praksis
  • de fysiske rammer og processuelle forholds betydning for alle børns naturvidenskabelige læring og dannelse

Efter endt modul kan du:

  • udvikle sciencepædagogik med aktiv inddragelse af naturen, naturfænomener og naturfaglige begreber
  • tilrette et pædagogisk læringsmiljø med afsæt i børns perspektiv, spørgsmål og aktive deltagelse i en fælles undersøgende praksis
  • planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb, der giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af bæredygtig udvikling

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltmodul. Sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer er et retningsspecifikt modul under PD-retningen Almen pædagogik.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der arbejder med børn i dagtilbud, skolefritidsordning eller andre pædagogiske tilbud, og ønsker at arbejde professionelt med sciencepædagogik.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb