Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Diplommodul

Arbejder du med udvikling af voksnes funktionelle sprogfærdigheder? Opnå kompetencer til at gennemføre og udvikle individuel og differentieret FVU-skriftsprogsundervisning.

Datoer og tilmeld

Få indsigt i FVU-systemet

Fagligt indhold

På modulet lærer du at trinplacere, planlægge, gennemføre og evaluere FVU-læsning for den enkelte deltager på baggrund af sproglige færdigheder og forudsætninger samt undervisningsbehov.

Modulet indeholder bl.a.:

  • it-læremidler samt læse- og skriveteknologi
  • forskningsbaseret viden om skriftsprogsundervisning i planlægningen og gennemførslen af FVU-forløb i læsning
  • undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og evaluering på baggrund af deltagerforudsætninger.

Udbytte

Efter Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU kan du:

  • inddrage sproglige forudsætninger og færdigheder i undervisningen
  • identificere undervisningsbehov for forskellige deltagere/kursister
  • planlægge og gennemføre individuel og differentieret FVU-læseundervisning.

Niveau

Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU er et valgfrit modul på Den pædagogiske diplomuddannelse under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Det anbefales at tage modul 3, Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning, først.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er underviser eller på anden måde arbejder med udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Bliv FVU-læselærer

Ved at tage en kombination af følgende to moduler kvalificerer du dig til at varetage funktionen som FVU-læselærer:

 

Datoer og tilmeld

Forløb