Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse

Diplommodul

Vil du lære mere om skriftsprogsvanskeligheder?
Bliv klædt på til arbejdet med at støtte elever med skriftsprogsvanskeligheder, hvor du også kan vejlede kolleger i planlægning af forebyggende undervisning.

Tilmeld

Sæt fokus på skriftsprogsvanskeligheder i grundskolen

Fagligt indhold

Du bliver i stand til at identificere og afdække skriftsprogsvanskeligheder fra børnehaveklasse til udskoling, hvor du lærer at spotte tidlige tegn på vanskeligheder hos elever i begynderundervisningen.

Med forskellige læse- og skrivemetodiske tiltag kan du tilpasse undervisningen af elever med skriftsproglige vanskeligheder, hvor du medtænker didaktisk og kompenserende anvendelse af digitale hjælpemidler.

Du får viden om:

  • skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer, herunder dysleksi
  • ordlæsefærdigheder og sprogforståelse
  • planlægning af foregribende, differentieret skriftsprogsundervisning
  • analyse og vurdering af undervisningsmateriale og læremidler.

Udbytte

Du lærer at vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret og inkluderende skriftsprogsundervisning, der tilgodeser alle elever i den almindelige undervisning.

Efter Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse kan du:

  • vejlede relevante målgrupper i formativ anvendelse af evalueringsresultater med henblik på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser
  • formidle og kommunikere viden om vanskeligheder med læsning og skrivning til relevante målgrupper
  • analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, som en lærer i folkeskolen og gerne vil støtte elever med skriftsprogsvanskeligheder.

Tilmeld

Forløb