Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse

Diplommodul

Vil du lære mere om skriftsprogsvanskeligheder?
Bliv klædt på til arbejdet med at støtte elever med skriftsprogsvanskeligheder, hvor du også kan vejlede kolleger i planlægning af forebyggende undervisning.

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på skriftsprogsvanskeligheder i grundskolen

Fagligt indhold

Du bliver i stand til at identificere og afdække skriftsprogsvanskeligheder fra børnehaveklasse til udskoling, hvor du lærer at spotte tidlige tegn på vanskeligheder hos elever i begynderundervisningen.

Med forskellige læse- og skrivemetodiske tiltag kan du tilpasse undervisningen af elever med skriftsproglige vanskeligheder, hvor du medtænker didaktisk og kompenserende anvendelse af digitale hjælpemidler.

Du får viden om:

  • skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer, herunder dysleksi
  • ordlæsefærdigheder og sprogforståelse
  • planlægning af foregribende, differentieret skriftsprogsundervisning
  • analyse og vurdering af undervisningsmateriale og læremidler.

Udbytte

Du lærer at vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret og inkluderende skriftsprogsundervisning, der tilgodeser alle elever i den almindelige undervisning.

Efter Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse kan du:

  • vejlede relevante målgrupper i formativ anvendelse af evalueringsresultater med henblik på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser
  • formidle og kommunikere viden om vanskeligheder med læsning og skrivning til relevante målgrupper
  • analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, som en lærer i folkeskolen og gerne vil støtte elever med skriftsprogsvanskeligheder.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb