Læsevejledning i grundskolen

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse i Læsevejledning i grundskolen er for dig, der har et ønske om at specialisere dig inden for design og håndtering af læseindsatser og vejledning, som støtter børns læsning og skriftsproglige udvikling.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Læs Pædagogisk diplomuddannelse i læsevejledning i grundskolen

Diplomuddannelsen giver dig kompetencer til at:

  • Varetage læsevejledning og kvalificere læseundervisning
  • Facilitere kollegiale læreprocesser og udviklingsopgaver for læseundervisning
  • Formidle viden om læsning og skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet lærere, der vil specialisere sig i læseundervisning og videreuddannes til læsevejleder.

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Retningsspecifikke moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse og består af 60 ECTS.

For at opnå retningen Læsevejledning i grundskolen skal 30 ECTS være retningsspecifikke fag.

For at anvende betegnelsen Læsevejleder skal 30 ECTS være retningsspecifikke.

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Har du spørgsmål?

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder