Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Diplommodul

Få styr på den nyeste viden om og tilgange til pædagogisk praksis i forhold til social-kognitive udviklingsforstyrrelser, så du kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling hos mennesker med gennemgribende og/eller socialkognitive udfordringer.

Datoer og tilmeld

Styrk dit arbejde med børn, unge eller voksne med social-kognitive udviklingsforstyrrelser

Fagligt indhold 

Formålet er, at du bliver i stand til at optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser i et kompenserende og innovativt perspektiv.

Med viden om diagnoser, herunder refleksion over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund, får du kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.

Du får viden om:

  • udviklingsforstyrrelser set i et livsperspektiv
  • forskellige former for og årsager til udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme
  • relevant lovgivning på området.

Udbytte

Efter Socialkognitive udviklingsforstyrrelser kan du:

  • indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter
  • indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder
  • vurdere og reflektere over special- og almenpædagogiske arbejdsformer herunder metoder, materialer og hjælpemidler.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Socialkognitive udviklingsforstyrrelser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Specialpædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, der har brug for specialpædagogiske kompetencer. Du kan både arbejde inden for det specialpædagogiske og almenpædagogiske område.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb