Sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med psykisk sygdom, misbrug og social udsathed

Diplommodul

Fremme borgers ressourcer og tage ansvar for faglighed og koordinering.

Se datoer

Fagligt indhold

  • Nyeste viden og forskning inden for ulighed i sundhed og sygdom og hvad siger nationale retningslinjer
  • Viden om sammenhæng mellem psykisk sygdom, misbrug og borgers liv og adfærd i relation til at udvikle sundhedsfremmende indsatser, der virker
  • Metoder til at samtale med udsatte borgere i at skabe klarhed omkring muligheder og til at skabe borgerstyrede og sammenhængende forløb

Udbytte

Gennem socialfaglig, pædagogisk og sundhedsfaglig viden og metode bliver du i stand til at tilrettelægge, udføre og udvikle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med og omkring målgruppen ved:

  • At kunne fremme ressourcer hos borger og skabe forløb med udgangspunkt i, hvad borger har brug for hjælp til.
  • At kunne fremme, at fagpersoner tager ansvar for faglighed, koordinering og sammenhæng med udgangspunkt i konkrete handlinger og opgaver, man kan arbejde videre med.

Målgruppen

Modulet er for dig, som er en del af sundheds-, socialfaglige og pædagogiske indsatser til borgere med psykisk sygdom, misbrug og socialt udsathed. Modulet udbydes som valgfrit modul under social-, sundheds og pædagogisk faglig diplomuddannelse og diplom i ledelse og har afsæt i studieordning fra sundhedsfaglig diplom: sundhedsfremme og forebyggelse i relation til en udvalgt gruppe

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Se datoer

Forløb