Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe

Diplommodul

Vil du arbejde med borgerperspektiv og involvering, forskellige strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og metoder? Du får redskaberne her!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Arbejd med borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe!

Fagligt indhold 

På modulet bliver du præsenteret for forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe i sundhedsfaglig praksis med målet om, at du selv skal kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Du får viden om:

  • afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
  • samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til den valgte gruppe
  • metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe.

Udbytte

Efter Sundhedsfremme og forebyggelse kan du:

  • analysere, reflektere, formidle og vurdere borgerens behov og situation
  • tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats
  • identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsat over for den udvalgte gruppe og argumentere for relevante handlemuligheder.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb