Svækkede ældre

Diplommodul

Vil du have nye redskaber til dig arbejde, hvor du har ansvar for faglige og tværfaglige sundhedsindsatser ved akut forværring i komplekse sygdomsforløb og ved livets afslutning?
Du kan lære om patientgruppen svækkede ældre her.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Giv livskvaliteten tilbage til svækkede ældre borgere!

Fagligt indhold

Det danske sundhedsvæsen er fokuseret på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser og samtidig sikre et værdigt liv for ældre – det kræver derfor af dig som sundhedsprofessionel, at du har både brede generalistkompetencer og specialiseret viden inden for mange felter.

På modulet får du systematiske metoder og faglig dømmekraft til at håndtere ældre svækkede borgeres komplekse helbredssituationer i deres eget hjem, så du kan skabe dem et værdigt liv og en værdig livsafslutning.

Du får viden om:

  • organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse
  • multisygdom og funktionsevnetab i forbindelse med f.eks. KOL, Diabetes og hjertesygdomme
  • metoder til systematisk observation og handling i samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag, bl.a. inaktivitet, ensomhed, fald og ulykker og svækket ernæringstilstand.

Udbytte

Efter Svækkede ældre kan du handle professionelt i forhold til borgerens komplekse situation med multisygdom og funktionsevnetab samt påtage dig det faglige ansvar og faglige skøn i forbindelse med observation, behandling og vurdering af akut forværring af borgerens situation.

Du kan selvstændigt involvere borgeren i det tværfaglige arbejde om borgerens funktionsevne og helbredssituation og formidle borgerens aktuelle tilstand til relevante samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Svækkede ældre er et retningsspecifikt modul under retningen Borgernær sundhed.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb