Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Diplommodul

Viden om relevante didaktiske problemstillinger og teknologier, såsom CAS og regneark, udvikler din brug af teknologi i folkeskolens matematikundervisning – vil du gøre din undervisning mere levende og digital?

Datoer og tilmeld

Lær om digitale læremidler i matematikfaget

Fagligt indhold 

Du får viden om grundlaget for inddragelse af teknologier i matematikundervisningen, samt viden om den aktuelle debat om teknologianvendelsen i faget, fx computing og 21-skills.

Kritisk analyse og vurdering giver dig mulighed for at forstå og formidle muligheder og begrænsninger ved digitale læremidler på alle niveauer i folkeskolens matematikundervisning i forhold til indhold og arbejdsformer i matematikundervisningen.

Du lærer om:

  • analyse, vurdering og anvendelse af relevante teknologier, herunder CAS og regneark
  • didaktiske problemstillinger
  • problemstillinger, som lægger op til undersøgende, eksperimenterende elevaktivitet.

Udbytte

Efter Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget kan du:

  • formidle viden om teknologier og deres anvendelser til kolleger
  • inspirere og vejlede kollegaer og ledelse i forbindelse med anvendelse og integration af forskellige teknologier i matematikundervisningen
  • betjene og anvende teknologier og digitale læremidler, herunder DGP, CAS og regneark, i en undervisningssammenhæng.

Niveau

Du lærer at anvende teknologi i undervisningen, men modulet er som udgangspunkt ikke et teknikkursus med fokus på at lære at beherske programmer. Der vil dog være mulighed for at arbejde med den tekniske side.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Matematikvejleder.

Målgruppe

Modulet henvender sig til matematikundervisere og –vejledere, som gerne vil forbedre deres kendskab til teknologiens muligheder og begrænsninger.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb