Udviklingspsykologi

Diplommodul

Vil du lære at indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger i det daglige arbejde?
Udvikl dine kompetencer til at forstå og støtte børn, unge og voksnes personlige og sociale udvikling.

Datoer og tilmeld

Forstå de grundlæggende teorier om livslang udvikling!

Fagligt indhold

Med viden om forskellige udviklingspsykologiske teorier om den livslange udvikling, får du indblik i børn, unge og voksnes udvikling i et biologisk, socialt og kulturelt perspektiv.

Du lærer om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde, hvor du udvikler din forståelse af deres implikationer i din daglige pædagogiske praksis.

Du får viden om:

  • grundlæggende teorier om livslang udvikling, socialisering og personlighedsdannelse
  • forskellige former for vanskeligheder i relation til udvikling og socialisering
  • metoder til at indhente information og vurdere relevante problemstillinger.

Udbytte

Du lærer at reflektere over, hvordan det praktiske pædagogiske arbejde, med afsæt i ressourcer og relationer, er forankret i udviklingspsykologien.

Efter Udviklingspsykologi kan du:

  • vurdere og anvende relevante metoder til informationsindhentning i relation til relevante udviklingspsykologiske problemstillinger
  • påtage dig et medansvar for en fagligt begrundet intervention i den pædagogiske praksis på et udviklingspsykologisk grundlag
  • indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udviklingspsykologi er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Psykologi.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område og interesserer sig for udvikling af den menneskelige psyke i sociale sammenhænge.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb