Understøttende undervisning

Diplommodul

Vil du lære om udvikling og ledelse af understøttende læringsmiljøer?
Styrk dine kompetencer til at igangsætte, kvalificere, styre og vitalisere et læringsunderstøttende samarbejde imellem professionelle på skoler.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Styrk din undervisning med understøttende og motivationsfremmende processer!

Fagligt indhold 

På modulet lærer du at beskrive, analysere, udvikle og implementere varierede former for understøttende undervisning og med at skabe læringsunderstøttende miljøer i skolen.

Du får viden om:

  • inklusion, trivsel og motivationsfremmende processer, der understøtter elevers faglige læring og dannelse
  • kreativitet, entrepreneurship og innovation, som grundlag for varieret undervisning og læring i tværprofessionelle samspil
  • teori og praksisviden om kreativitet, entreprenørskab og innovation
  • tværprofessionelle samarbejdsmodeller.

Udbytte

Når du har gennemført modulet, kan du tage initiativ til, tilrettelægge, styre og evaluere varierende og eksperimenterende læringsformer og forandringsprocesser.

Du lærer at tilrettelægge, styre og evaluere varierende og eksperimenterende læringsformer og forandringsprocesser, der understøtter elevernes kreativitet, opfindsomhed og lyst til læring.

Efter Understøttende undervisning kan du:

  • analysere, udvikle, beskrive og implementere læringsunderstøttende didaktik
  • udvikle, lede og vurdere innovative, læringsunderstøttende processer, som styrker elevers læring og alsidige udvikling
  • udvikle og planlægge understøttende undervisningsforløb, hvor elevernes trivsel, sociale kompetencer og læringsstrategier styrkes.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Understøttende undervisning er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som lærer eller pædagog på en skole eller for professionelle, der har formidlende funktioner som museumsansat, musiklærer, kunstformidler, idrætsleder eller lignende.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb