Vejledning og digitale medier

Diplommodul

Kender du til sociale og samfundsmæssige perspektiver på digital vejledning? Få ny viden og fordyb dig i udviklingsorienterede problemstillinger, muligheder i vejledning på digitale og sociale medier.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt din vejlederrolle i et digitalt perspektiv!

Fagligt indhold

Du lærer om og får forståelse for kommunikationsmæssige samt vejledningsteoretiske og - metodiske forhold, der har betydning for vejledning og digitale medier.

Desuden lærer du at reflektere over teorier, der beskæftiger sig med samfundsmæssige og individorienterede perspektiver på vejledning og digitale medier.

Du får viden om:

  • teori og praksisperspektiv på forskellige digitale vejledningsmedier
  • vejledning digital vejledning i et brugerperspektiv.

Udbytte

Du bliver i stand til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier.

Efter Vejledning og digitale medier kan du:

  • anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
  • selvstændigt forholde dig til muligheder og udfordringer i forhold til vejledning på digitale medier inden for professionens etik
  • selvstændigt formidle og begrunde forhold i relation til vejledning på digitale medier til interne og eksterne samarbejdspartner.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning og digitale medier er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning og digitale medier.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb