Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Diplommodul

Arbejder du med medier? På modulet opnår du kompetencer til at arbejde med mediepædagogisk vejledning.

Datoer og tilmeld

Styrk dine vejledningskompetencer med viden om vejledningsteorier og          -metoder!

Fagligt indhold

På modulet lærer du at facilitere processer og vejlede kolleger i udviklingen af den pædagogiske praksis.

Du udvikler kompetencer til at gennemføre undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur, og bliver kvalificeret til at facilitere projektledelse, skoleudvikling og aktuelle indsatsområder i organisation.

Du får viden om:

  • grundlæggende teorier og principper for organisations- og skoleudvikling
  • kommunikations- og læreprocesteorier
  • vejledningsteorier og -metoder.

Udbytte

Efter modulet er du i stand til at igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde vejlednings- og udviklingsopgaver i organisationen i relation til aktuelle indsatsområder på baggrund af forskningsbaseret viden.

Du kan reflektere over vejledningsteori og -metoder, der relaterer sig til vejledning af pædagogisk personale i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vedledning og organisatoriske læreprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Medier og kommunikation.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i vejledning og organisationsudvikling samt dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Anders Jensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og klasseledelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb