Vejledningsmetoder- og processer

Diplommodul

Vil du arbejde med vejledningsteori, -metoder og -processer?
Styrk din viden om hvordan du kontekstafklarer, identificerer og forhandler mål for vejlednings- og interventionsforløb på individ- og gruppeniveau.

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på sprogets betydning for vejledningen

Fagligt indhold 

Du videreudvikler dine forudsætninger for at kunne analysere, evaluere og udvikle metode- og procesledelse af vejledningsforløb.

På modulet arbejder du bl.a. med:

  • afklaring af kontekst og forhandling af kontrakt i vejledningsforløb
  • procesledelse og procesanalyse
  • facilitering af vejlednings- og forandringsprocesser
  • feedback og feedforward processer i vejledningsforløb.

Udbytte

Du lærer at anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst, så du kan tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb.

Efter Vejledningsmetoder- og processer kan du: 

  • vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse
  • facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger
  • reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledningsmetoder- og processer er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Vejledning og supervision.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil arbejde med vejledning og supervision.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Thomas Pless, konsulent Arbejde bl.a. med udvikling af velfærdsprofessioner inden for børn- og ungeområdet

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb