Individuelt tilrettelagt pædagogisk diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Individuelt tilrettelagt PD er særligt for dig, som gerne vil udvide din faglige ekspertise inden for dit pågældende felt. Du bliver givet metoder til planlægning og udvikling af pædagogfaglige opgaver inden for undervisning, vejledning, læring, kommunikation og social inklusion. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Styrk din pædagogiske formidling

Med den individuelle tilrettelagte pædagogiske diplomuddannelse får du mulighed for:

At designe din egen pædagogiske diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige pædagogiske diplomuddannelser, så din uddannelse matcher dine ønsker og behov for pædagogisk udvikling. 

Målgruppe

Den individuelle pædagogiske diplomuddannelse henvender sig særligt til dig med ønske om egen indflydelse på sammensætningen af diplomuddannelsen, men ligeledes dig med et engagement i læreprocesser og pædagogik. 

Indhold og niveau 

Diplom i individuel pædagogik er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af 5 moduler (2 obligatoriske og 3 valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Søg dispensation fra 6 års reglen

Fag 

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Se den komplette liste her 

Afgangsprojekt (15 ECTS) 

Afgangsprojekt Pædagogiske diplomuddannelser

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelte uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Gode tilskudsmuligheder

Hvis du er ansat på HK-overenskomst, så yder den kommunale kompetencefond lige nu 100 % tilskud til Socialformidleruddannelsen. Læs mere her:
https://denkommunalekompetencefond.dk/hojere-tilskud-til-at-blive-socialformidler/

Når du tilmelder dig, skriver du, at du regner med at tage hele socialformidleruddannelsen. Så modtager du 100 % refusion, hver gang du søger et modul – også efter 2021, hvor aftalen ellers udløber. OBS du skal huske, at søge om refusion før du starter på HVERT modul.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00