Pædagogiske diplomuddannelser, afgangsprojekt

Diplommodul

Afslut din pædagogiske diplomuddannelse ved at bruge din nye viden, hvor du demonstrerer din evne til at vurdere og håndtere problemer inden for dit fagområde gennem teori og metode.

Datoer og tilmeld

Afslut din uddannelse!

Fagligt indhold 

Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante, enten for dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Pædagogisk diplomuddannelse med uddannelsesretning

Når du har bestået uddannelsens to obligatoriske moduler, to retningsspecifikke moduler samt valgfrie moduler til et samlet omfang af 45 ECTS-point, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en diplomuddannelse.

Pædagogisk diplomuddannelse på tværs af uddannelsesretninger

Når du har bestået uddannelsens to obligatoriske moduler samt valgfrie eller retningsspecifikke moduler til et samlet omfang af 45 ECTS-point, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en diplomuddannelse.

Udbytte

Du får kompetencer, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning.

Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Målgruppe

Diplommodulet afslutter din pædagogiske diplomuddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb