Borgernær sundhed

Diplomuddannelse

Modulet er specielt for dig, som er optaget af at kvalificere dine kliniske beslutninger i hverdagens møder med borgere/patienter og pårørende. Og til dig, som ønsker at specialisere dig inden for den borgernære sundhed. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse 

Med diplomuddannelsen i Borgernær sundhed får du:

  • viden og metoder til at undersøge og reflektere over kompleksiteten i ældre svækkede borgeres sygdom- og behandlingsforløb
  • færdigheder til at vurdere komplekse borgernære problemstillinger og inddragelse af borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i beslutninger og handlinger.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Diplomuddannelsen i Borgernær sundhed omfatter 60 ECTS, og er opbygget således, at du kan tage moduler inden for en uddannelsesretning, sammensætte moduler fra forskellige SD-uddannelser eller tage en fleksibel diplomuddannelse med moduler fra andre diplomuddannelser. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00