Borgernær sundhed

Diplomuddannelse

Modulet er specielt for dig, som er optaget af at kvalificere dine kliniske beslutninger i hverdagens møder med borgere/patienter og pårørende. Og til dig, som ønsker at specialisere dig inden for den borgernære sundhed. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse 

Med diplomuddannelsen i Borgernær sundhed får du:

  • viden og metoder til at undersøge og reflektere over kompleksiteten i ældre svækkede borgeres sygdom- og behandlingsforløb
  • færdigheder til at vurdere komplekse borgernære problemstillinger og inddragelse af borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i beslutninger og handlinger.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Diplomuddannelsen i Borgernær sundhed omfatter 60 ECTS, og er opbygget således, at du kan tage moduler inden for en uddannelsesretning, sammensætte moduler fra forskellige SD-uddannelser eller tage en fleksibel diplomuddannelse med moduler fra andre diplomuddannelser. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00