Klinisk Vejleder i Sundhedsfaglige professionsuddannelser

Diplomuddannelse

Modulet er specielt for dig, som ønsker værdifulde redskaber, som du kan bruge i dit arbejde som underviser og vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

På modulet arbejder du blandt andet med:

  • pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning 
  • underviser- og vejlederprofessionalitet 
  • iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
  • læringsmiljø i klinisk undervisning 
  • vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som vejleder på en professionsuddannelse. 

Indhold og niveau

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser er et modul på sundhedsfaglig diplomuddannelse. Efter gennemførelse af modulet svarende til 10 ECTS, kan du anvende betegnelsen klinisk vejleder. 

Modulet omfatter 10 ECTS. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00