Produktionsleder (uddannelsesforløb)

Kursus

Fra "passiv" driftseksekvering til "aktiv" driftsstyring. Et uddannelsesforløb til dig, som ønsker fornyede og flere kompetencer inden for driftsstyring og flowoptimering i industriel produktion.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Med dette uddannelsesforløb til produktionsansvarlige får du muligheden for at deltage i et forløb, der er skræddersyet og rettet mod virksomheder inden for produktion.

Som produktionsleder har du en nøglefunktion i produktionen, og du bidrager til en smidig produktion med høj effektivitet og kvalitet. På  uddannelsesforløbet vil du arbejde med teori og praksis inden for forskellige områder, så du har de bedste redskaber til at varetage din virksomheds produktion. Dette vil blandt andet være daglig driftsstyring, optimering, ledelse og kommunikation samt håndtering af sikkerhedsforhold i produktionen.

Ydermere vil du få redskaber til konflikthåndtering samt
planlægning og koordinering af ressourcer. Forløbet er til dig, som ønsker, at kunne udvise en fast handlekraft og træffe selvstændige beslutninger, når det kommer til produktionsledelse.

Opbygning

Uddannelsesforløbet er opbygget af fem forskellige fagmoduler, som har hvert deres fokus. Forløbet er præget af en meget praktisk tilgang til fagmodulerne og deres indhold. Fagmodulerne er listet nedenfor:

- Studieteknik
- Kommunikation i praksis
- Produktionsoptimering
- Kvalitetsstyring i praksis
- Værdikæden i praksis

Forløbet vil kunne gennemføres på deltid over 1,5 år. Fagmodulernes undervisningstimer er planlagt til 29 dage i alt, hvor der derudover vil være eksamen til hvert af fagmodulerne.

Udbytte

Dette er ikke en fuld uddannelse, men et supplerende uddannelsesforløb, som er til for at give dig fornyede kompetencer til kvalitetsoptimering af produktionen. Med forløbet får du en forståelse for processerne og det at sikre det gode arbejdsmiljø, produktionsoptimering samt kompetencer til at kunne øge produktionens effektivitet.

Grundet forløbets opbygning har du muligheden for at til vælge yderligere fag, så du opnår en fuld akademiuddannelse. Dette forløb vægter 35 ECTS-point i alt. Du, som studerende, har derfor mulighed for at vælge at læse Projektledelse på 10 ECTS-point samt enten Organisering eller Anvendt økonomi, som hver vægter 5 ECTS-point, samt afslutningsvis aflevere et afgangsprojekt og derved opnå en fuld akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion.

Målgruppe

Uddannelsesforløbet er henvendt til dig, som til daglig arbejder med styring og optimering af en produktion eller er produktionsleder i en virksomhed. Forløbet er sammensat til for at give dig kompetencer, som skal hjælpe dig i en hverdag som produktionsleder.

Jan Poulsen Uddannelseskonsulent
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb