Om os

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder over 40 fuldtidsuddannelser, og du kan blive alt fra folkeskolelærer og sygeplejerske til bygningskonstruktør og finansøkonom.

Vi er tæt på virkeligheden, og vi vil - sammen med vores studerende og samarbejdspartnere - være et omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd og skabe løsninger, der gør en forskel.

Mere om UCL

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40 fuldtidsuddannelser inden for de pædagogiske og socialfaglige, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile områder. Vi tilbyder også efter- og videreuddannelser samt deltager i en bred række af forsknings- og udviklingsprojekter.

Vi har hovedsæde i Odense på Niels Bohrs Allé, men aktiviteterne er fordelt på syv campusser i Odense, Svendborg, Vejle, Fredericia og Jelling.

~11.500

Studerende, fordelt rundt på syv campusser

~1400

medarbejdere på UCL

~800 millioner

Omsætter UCL for om året

Vi er den syvende største uddannelsesinstitution i Danmark målt på optag, og den tredje største professionshøjskole i Danmark målt på optag.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles bestyrelse for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026 består af følgende medlemmer:

Formand

Poul Erik Madsen
Tidligere rektor, Fredericia Gymnasium
poulerikmadsen22@gmail.com
Udpeget af uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale- og erhvervsuddannelser

Næstformand

Peter Zinck
Direktør
pz@hermanzinck.dk
Udpeget af Dansk Erhverv

Medlemmer

Morten Weiss-Pedersen
Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
mwp@campusvejle.dk
Udpeget af Region Syddanmark

Steen Wrist Ørts
Borgmester, Fredericia Kommune
steen.wrist@fredericia.dk
Udpeget af KKR

John Christiansen
Kredsformand, DSR
jc@dsr.dk
Udpeget af FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Anne Marie Bay
Afdelingsformand, HK Midt
anne.marie.bay@hk.dk
Udpeget af FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Lasse Porsgaard Birkelund
Faglig sekretær, BUPL Sydjylland
lpb@bupl.dk
Udpeget af FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ulla Øhlenschlæger
Direktør
ulla@uson.dk
Udpeget af DI

Stefan Birkebjerg Andersen
Stadsdirektør, Odense Kommune
stba@odense.dk
Udpeget af bestyrelsen

Sarah Gaarde
Direktør, Vejle Kommune
sarga@vejle.dk
Udpeget af bestyrelsen

Hanne Andersen
Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lilltebælt
hanne.andersen4@rsyd.dk
Udpeget af bestyrelsen

Leila Damkjær Pedersen
Medarbejder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
ledp@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Andreas Kjeldsen
Medarbejder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
ankj@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Haakon Land Harum
Studerende, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
hlha40407@edu.ucl.dk
Udpeget af de studerende

Andreas Ipsen
Studerende, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Andreasipsen14@gmail.com
Udpeget af de studerende

Jens Mejer Pedersen, rektor

Tidligere ansættelser

 • Prorektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Rektor på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Forstander/uddannelsesdirektør på Niels Brock.
 • Vicedirektør/kontorchef i Cirius – Undervisningsministeriets styrelse for internationalisering af uddannelserne i Danmark.
 • Koordinationschef i ACIU - Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelser.
 • Sekretariatschef i SUM Sekretariatet v/Dansk Industri og CO-industri.
 • Uddannelseskonsulent i AMS - Arbejdsmarkedsstyrelsen.
 • Erhvervspsykolog i SHL Danmark A/S.
 • Organisationspsykolog i SAS Airline.
 • Undervisning på teknonom og efterfølgende HD studiet, organisationslinien.

Bestyrelsesposter

 • HF/VUC Fyn.
 • CCID (en international sammenslutning af uddannelsesinstitutioner).
 • Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser.

Uddannelse

 • Cand.psych. fra Aarhus Universitet.

Se hele Jens Mejer Pedersens CV på LinkedIn.

Jens Mejer Pedersen Rektor

Charlotte Høy Worm, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for de pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser hos først University College Lillebælt og siden UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Chef for Viden og effekt, senere Viden og kompetencer, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune.
 • Konstitueret dagtilbudschef hos Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Udviklingschef for dagtilbud hos Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Chefkonsulent hos Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
 • Adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
 • Forskningsmedarbejder hos Forskningsenheden for Almen Medicin på SDU.
 • Adjunkt ved Langkær Gymnasium i Aarhus.

Uddannelse

 • Cand.scient. med hovedfag i idræt og sundhed samt sidefag i anvendt visuel kommunikation fra SDU.

Se hele Charlotte Høy Worms CV på LinkedIn.

Charlotte Høy Worm Direktør for Pædagogik og Samfund

Kim Bøg-Jensen, direktør

Tidligere ansættelser

 • Chef for Ældre- og Handicapområdet i Odense Kommune.
 • Centerchef hos Center for Børn og Unge, Region Syddanmark.
 • Forstander hos Teglgårdshuset, Region Syddanmark.
 • Afdelingsleder og stedfortræder for centerleder hos Aktivitetshuset, ÆHF, Odense Kommune.
 • Klinisk underviser for ergoterapeutstuderende hos Aktivitetshuset, Odense Kommune.
 • Censor i psykiatrisk ergoterapi, bachelorprojekter samt akademiuddannelsen på det sundhedsfaglige område på landets professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler.

Uddannelse

 • Master i Offentlig Ledelse.
 • Master i Rehabilitering.
 • Professionsbachelor i ergoterapi fra Ergoterapeutuddannelsen i Odense.

Se hele Kim Bøg-Jensens CV på LinkedIn 

Kim Bøg-Jensen Direktør for Området for Sundhed

Asger Rabølle Nielsen, direktør

Tidligere ansættelser

 • Direktør for Business-, Teknologi- og Byggeriuddannelserne hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Prorektor på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdelingschef på Syddansk Erhvervsskole.

Uddannelse

 • Master i Public Management fra SDU
 • MA i historie fra SDU.

Se hele Asger Rabølle Nielsens CV på LinkedIn.

Asger Rabølle Nielsen Direktør for Erhverv

Poul Skov Dahl, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for Kompetence- og Organisationsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Vicedirektør for Kompetence og Undervisningsmidler hos University College Lillebælt.
 • Afdelingschef i Region Syddanmark.
 • Institutleder på Statskundskab, SDU.
 • Projektchef hos NIRAS.

Uddannelse

 • Management Development Program, Harvard University.
 • Ph.d., Organisation og Ledelse.
 • Cand.oecon fra SDU.

Se hele Poul Skov Dahls CV på LinkedIn.

Poul Skov Dahl Direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling

Carsten Vikkelsøe, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Chef for IT, HR og Kommunikation hos University College Lillebælt.
 • Chef for HR og Kommunikation hos University College Lillebælt.
 • Chef for Kommunikation og markedsføring hos Region Syddanmark.
 • Direktør for Certus A/S.

Uddannelse

 • Executive Management Programme, INSEAD
 • Cand.mag. i historie og litteraturvidenskab fra SDU.

Se hele Carsten Vikkelsøes CV på LinkedIn.

Carsten Vikkelsøe Direktør for Fællesområdet

Sundhed

Kirsten Sørensen Uddannelseschef, Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, laborant, fysioterapeut og radiograf
Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Britta Bang Larsen Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle

Pædagogik og Samfund

Anders Nørgaard Uddannelseschef for Pædagoguddannelserne i UCL
Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Lenna Vogn Petersen Uddannelseschef for Socialrådgiver i Odense og Vejle

Erhverv

Bo Stærke Jensen Uddannelseschef for Finans og administration
Dorthe Skriver Bonderup Uddannelseschef for Business og IT
Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv
Marie Falk Nyboe Uddannelseschef for Teknologi og proces
Gorm Max Guldmann Uddannelseschef for Byggeri
Leif Bojesen Uddannelseschef for Uddannelser på Boulevarden

Kompetence- og organisationsudvikling

Kim Hass Rubin Afdelingschef Ledelse og organisation, UCL
Birger Brandt, chef I områderne Business og Teknologi og administration
Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, læring og undervisningsmidler
Ulla Viskum Chef for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Karen Buus Bibliotekschef
Maria Windt Jul Chef for Erhvervsfremme og Projektudvikling

Fællesområdet

Helle Schroll Chef for studieservice
Matine Gro Kvist Chef for IT & Digitalisering
Mette Christina Møller Andersen Chef for Kommunikation og markedsføring
Allan Bruce Corfitsen Chef for HR

Direktions- og Kvalitetssekretariatet & Økonomi og Facility Service

Steffen Svendsen Chef for Direktions- og kvalitetssekretariatet
Ole Hjort Willatzen Chef for for Økonomi og Facility Service

Tæt på virkeligheden

Vores strategiske ambition har titlen 'Tæt på virkeligheden'. Navnet henviser bl.a. til at vi - sammen med vores studerende og samarbejdspartnere - vil være et omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd og skabe løsninger, der gør en forskel.

Se vores strategiske ambition: Tæt på virkeligheden

Sådan gør vi en forskel

Her kan du se, hvodan vi vil gøre en forskel i samfundet via vores forskellige uddannelsesområder. Vi har også en side med forskellige cases, der viser hvordan vi konkret gør en forskel for vores studerende og vores omverden.

Pædagogik og Samfund - fremtidsbilleder og mål

Kvalitetssystem - få viden om kvalitetsarbejdet på UCL

Hovedformålet med kvalitetsarbejdet er at sikre uddannelser, der har høj uddannelsesfaglig kvalitet til gavn for studerende og samfund.

Med udgangspunkt i den relevante nationale lovgivning rammesætter kvalitetssystemet klart og tydeligt ansvar, processer og standarder for institutionens arbejde med kvalitet.

Hensigten med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetspolitik og vejledning er at skabe en forståelsesramme for institutionens kvalitetssystem, herunder de processer, krav, arbejdsgange m.m., som dette omfatter. Hertil hører en række retningslinjer, skabeloner og rammedokumenter, der udfolder processer og opgaver yderligere. Konkrete og ambitiøse mål for kvalitetsarbejdet bliver ligeledes beskrevet med henblik på at realisere og omsætte disse.

Det gøres gennem en beskrivelse af bl.a.:

 • Kvalitetsarbejdets formål
 • Kvalitetsarbejdets overordnede krav
 • Kvalitetsarbejdets ansvarsfordeling

Læs mere i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - kvalitetspolitik og vejledning

Resultater af kvalitetsarbejdet

Har du lyst til at udvide dit kendskab til UCLs evalueringer og nøgletal?

Klik på linket nedenfor:

Læs mere om UCL's evalueringer og nøgletal her

UCL har nedsat uddannelsesudvalg, hvis opgave det er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalgene sammensættes således, at de afspejler det arbejdsmarked, der skal aftage de studerende, og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

De enkelte udvalg inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalgene er udpeget for perioden 4. maj 2022 til 31. april 2026.

Uddannelsesudvalg

Autoteknologi
Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Byggeri
Energi
Ergoterapeutuddannelsen
Finans og Økonomi
Forretningsudvikling, Service og Oplevelsesøkonomi
Fysioterapeutuddannelsen
IT-uddannelserne
Jordbrug
Laborant
Logistikøkonomuddannelsen
Læreruddannelsen
Marketing og multimedieuddannelserne
Proces
Pædagoguddannelsen
Radiografuddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Sundhedsadministrativ koordinator
Sygeplejerskeuddannelsen
Teknologi
Økonomi og IT

Strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vores strategiske ambition omfatter endvidere de strategiske mål i vores rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Læs Rammekontrakten her

Årsrapporter

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - 2021

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - 2020

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - 2019

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - 2018

Årsrapporter for 2017 fra henholdsvis Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt fra før fusionen i 2018 til det nuværende UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Erhvervsakademiet Lillebælt - 2017

University College Lillebælt - 2017

Rektors løn og resultatløn

Lønaftale

Resultatlønskontrakt

Persondata

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole værner om dine personoplysninger og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

Læs mere om vores behandling af persondata

Cookies

UCL indsamler data om brugen af ucl.dk med henblik på optimering af websiden og markedsføring. Nogle cookies sættes af UCL, andre sættes af tredjepart. Du kan altid se listen over cookies og deres formål og ændre eller ophæve dit samtykke på siden herunder.

Læs mere om brug af cookies

Nedenfor er retningslinjerne for lån og leje af UCL’s lokaler beskrevet.

Grundholdning

UCL ønsker et miljø med åbne faciliteter for studerende såvel som interessenter i vores huse og der gives plads til strategiske partnerskaber og samarbejder.


Som uddannelsesinstitution kan vi stille lokaler til rådighed for interessenter, men er samtidig forpligtet til ikke at udøve konkurrenceforvridende virksomhed overfor private udbydere og erhvervsliv. Det ligger grundlæggende uden for vores vedtægtsbestemte formål at drive lokaleudlejningsvirksomhed og vi er meget opmærksomme på, at vi ikke skal optræde som konkurrenter på dette marked.

Vi er ligeledes opmærksomme på kun at foretage denne form for udlejning i beskedent omfang, at vi ikke markedsfører udlejning til eksterne og at vi sikrer at sådan udlejning sker til markedspris.

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at UCL dækker egne lokalebehov og interne formål før udlån. UCL’s skemateams har fortrinsret til alle undervisningslokaler og råder over undervisningslokalerne i op til 30 dage før arrangementsstart. Dette er for at sikre at skemateams løbende har mulighed for at foretage fleksible og akutte skemaændringer samt samlæsning af hold.
Forespørgsler på lån af lokaler uden for normal åbningstid (eftermiddag fra kl. 16.15, aften og weekend) er undtaget hovedprincippet om 30 dage.

UCL lejer som udgangspunkt ikke speciallokaler ud; herunder diverse labs, lydstudier, laboratorier, greenscreen m.fl. Disse lokaler kan alene benyttes efter aftale med den ansvarlige for speciallokalet. Kantineydelser aftales direkte med kantinen. Kantinekøkken kræver tilstedeværelse af og betaling for en kantinemedarbejder. Ved afholdelse af arrangementer uden kantinebemanding og åbent køkken, betales gebyr til kantinen for lån af service.

Ved al udlån og leje indgås en skriftlig aftale, hvor lejer hæfter for inventar, lokaleoprydning og korrekt betjening af alarmsystemer. Slutrengøring aftales nærmere afhængig af arrangementets størrelse og karakter. Når et arrangement er aftalt, er det økonomisk bindende for begge parter.

Arrangementer på UCL må ikke være i modstrid med dansk lovgivning. Lokaler udlånes således ikke til arrangementer der opfordrer til vold, diskrimination eller andre aktiviteter der kan give UCL dårligt omdømme eller som på andre måder ikke er i overensstemmelse med UCL’s værdier.

Hvilke formål må lokalerne anvendes til

UCL sondrer mellem forskellige typer interessenter og arrangementer.

Studerende
UCL vægter de studerendes studiemiljø og sociale relationer højt, hvorfor bl.a. arrangementer initieret af De Studerendes Råd og UCL studiemiljøkoordinatorer i videst mulige omfang understøttes.
Øvrige forespørgsler – herunder julefrokoster, spil-, gaming- og filmaftener mv. på initiativ fra studerende vurderes på den enkelte adresse og eventuelt udlån skal godkendes ved en campuschef i samråd med leder af Facility Service.
Det er ligeledes op til den enkelte campuschef om der godkendes udlån til fester og arrangementer inkl. alkohol.

Medarbejdere
Det er et medarbejdergode, at medarbejdere kan nyde gavn af vores rammer til arrangementer af både faglig og ikke-faglig karakter.

Ved lån i forbindelse med faglige arrangementer forstås bl.a. netværk, foreninger, egen virksomhed mv. Ordningen forudsætter at medarbejderen er arrangør og tilstede og sidestilles med vilkårene for nære samarbejdspartnere, jf. nedenfor.

Medarbejdere kan låne lokaler til private arrangementer mod at betale UCL’s eventuelle meromkostning til rengøring, opstillinger, it-hjælp etc. Ved større fester og arrangementer med 40 personer og op, skal rengøring tilkøbes af UCL’s rengøringsfirma. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt med tilkøb af rengøring ved arrangementer under 40 personer afhængig af arrangementstype.

Der skal altid være en medarbejder som ansvarlig og med de fornødne adgangstilladelser tilstede under arrangementet.

Samarbejdspartnere og interessenter
For at være omfattet af samarbejdspriser skal arrangementet være UCL relevant og af non-kommerciel karakter. Det skal annonceres med den relevante afdeling som primær arrangør, og den ansvarlige UCL chef skal angives i både forespørgsel og lejekontrakt. En del af aftalen kan i øvrigt være, at UCL’s studerende og medarbejdere kan deltage gratis. Virksomheder med UCL studerende i praktik defineres som samarbejdspartner.

Andre eksterne uden uddannelsesrelaterede relationer
UCL agerer alene i et marginalt omfang på det kommercielle marked, men det er en væsentlig del af UCL’s vision og strategiske mål at stille os til rådighed for det erhvervsliv vi understøtter. Et eksternt arrangement afholdes som oftest uden tilknyttet UCL ansat.

Udlejning sker på kommercielle vilkår og vi følger regler og bestemmelser for indtægtsdækket virksomhed. UCL skal som minimum have dækket vores omkostninger og der stilles ikke ressourcer gratis til rådighed til eksterne arrangementer. Arrangør skal derfor udover lokaleleje betale for opstilling, reetablering af lokaler/områder, og skal i det omfang UCL finder det nødvendigt, betale for UCL opsyn under arrangementet efter UCL’s gældende prissætning.

Tværpolitiske arrangementer
I forbindelse med valg, stiller UCL gerne faciliteter til rådighed uden opkrævning af leje for arrangementer i demokratiets tjeneste.

Lån til tværpolitiske arrangementer i forbindelse med valg kan foregå uden for undervisningstid kl. 15.00-20.00. Politiske partier betaler ikke lokaleleje, men de skal betale for de omkostninger UCL har til rengøring og evt. servicetimer.

UCL ønsker ikke at være platform for et enkelt partis aktiviteter. Ved afholdelse af arrangementer, valgmøder mv. skal arrangøren derfor sikre en bred deltagelse af andre politiske partier/aktører.

Kontakt os
63 18 30 00
ucl@ucl.dk

Mandag - torsdag kl. 07.30-15.30
Fredag kl. 07.30-15.00

Fandt du den information du søgte?