Om os

Kom tæt på den hverdag, vi deler med vores omverden.

Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.

Kom tæt på baggrund og information om organisationen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Overblik over UCL

Organisationsdiagram

Bestyrelse

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles bestyrelse for perioden 2018-2022 består af følgende medlemmer:

Formand

Peter Zinck
pz@hermanzinck.dk
Udpeget af Dansk Erhverv

Næstformand

Poul Erik Madsen
rektor@fredericia-gym.dk
Udpeget af uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale- og erhvervsuddannelser

Jens Nyeng Christiansen
jn@jorgensen.dk
Udpeget af Dansk Industri

John Christiansen
jc@dsr.dk
Udpeget af FTF

Lasse Porsgaard Birkelund
lpb@bupl.dk
Udpeget af FTF

Lone Engberg Thomsen
let@tl.dk
Udpeget af LO

Birgit Pia Tørving
pia.toerving@hk.dk
Udpeget af LO

Jacob Bjerregaard
jacob.bjerregaard@fredericia.dk
Udpeget af KKR

Morten Weiss-Pedersen
mwp@campusvejle.dk
Udpeget af KKR

Peter Rahbæk Juel
peterrj@odense.dk
Udpeget af bestyrelsen

Henrik Damsgaard
hd@nykredit.dk
Udpeget af bestyrelsen

Claus Svold
clasv@vejle.dk
Udpeget af bestyrelsen

Jani Lykke Methmann
jlm@vhsyd.dk
Udpeget af bestyrelsen

Kristina Kjær Lauridsen
kkla@stud.ucl.dk
Udpeget af de studerende

Lasse Tage Bonnén Nielsen
lass5413@edu.eal.dk
Udpeget af de studerende

Laila Damkjær Pedersen
ledp@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Andreas Kjeldsen
ankj@eal.dk
Udpeget af medarbejderne

Ledelse

Direktionen

Erik Knudsen
Erik Knudsen Rektor
Jens Mejer Pedersen
Jens Mejer Pedersen Prorektor
Asger Rabølle Nielsen
Asger Rabølle Nielsen Direktør
Steffen Svendsen
Steffen Svendsen Direktør

HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling

Carsten Vikkelsøe
Carsten Vikkelsøe Vicedirektør for HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling
Kirsten Eskildsen
Kirsten Eskildsen Chef for Kommunikation og Markedsføring

Økonomi og Institutionsdrift

Ole Hjort Willatzen
Ole Hjort Willatzen Vicedirektør for Økonomi og Institutionsdrift
Christian Jansson
Christian Jansson Chef for Teknik og Bygninger
Tore Storgaard
Tore Storgaard Chef for IT
Lars Valentin Lund
Lars Valentin Lund Chef for Økonomi og Personale

Business

Mette Greisen
Mette Greisen Vicedirektør for Business
Peter Frederiksen
Peter Frederiksen Uddannelseschef for Finans og Økonomi
Jane Hansen
Jane Hansen Uddannelseschef for Events, Oplevelser og Turisme
Helle Karina Pedersen
Helle Karina Pedersen Uddannelseschef for Salg, Marketing og Forretningsudvikling

Teknologi og Byggeri

Leif Bojesen
Leif Bojesen Vicedirektør for Teknologi og Byggeri
Dorthe Skriver Bonderup
Dorthe Skriver Bonderup Uddannelseschef for Multimedie og IT
Hans James McDonald
Hans James McDonald Uddannelseschef for Teknologi og Energi
Gorm Max Guldmann
Gorm Max Guldmann Uddannelseschef for Byggeri
Vakant
Vakant Uddannelseschef for Laboratorie, Jordbrug og Proces

Pædagogik og Samfund

Charlotte Høy Worm
Charlotte Høy Worm Vicedirektør for Pædagogik og Samfund
Anders Nørgaard
Anders Nørgaard Uddannelseschef for Lærer og Pædagog i Odense og Svendborg
Lenna Vogn Petersen
Lenna Vogn Petersen Uddannelseschef for Administrationsbachelor og Socialrådgiver
Annette Falk
Annette Falk Uddannelseschef for Lærer og Pædagog i Jelling
Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, docent

Sundhed

Søren William Pedersen
Søren William Pedersen Vicedirektør
Lena Busch Nielsen
Lena Busch Nielsen Uddannelseschef for Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
Britta Bang Larsen
Britta Bang Larsen Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Marianne Gellert Olesen
Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf
Poul Bruun
Poul Bruun Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning

Studieservice

Ambrosia Fladager Hansen
Ambrosia Fladager Hansen Vicedirektør
Vakant
Vakant Chef for Studieadministrationen

Kompetence- og Organisationsudvikling

Poul Skov Dahl
Poul Skov Dahl Vicedirektør
Kuno Johansen
Kuno Johansen Chef for Ledelse og Organisation
Ulrik Bollerup Thomsen
Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler
Birger Brandt
Birger Brandt Chef for Teknologi og Business samt Kursus- og Studieadministration
Ulla Viskum
Ulla Viskum Chef for Sundhed, Socialt Arbejde og Velfærdsforskning
Jacob-Steen Madsen
Jacob-Steen Madsen Chef for Digitalisering og Læring

Kvalitet og Udvikling

Ulla Refstrup Mulbjerg
Ulla Refstrup Mulbjerg Vicedirektør for Kvalitet og Udvikling
Torben Lindegaard Hansen
Torben Lindegaard Hansen Udviklingschef, Uddannelsesudvikling
Jacob Mentz
Jacob Mentz Chef, Afdeling for internationalisering
Kristian Mondrup
Kristian Mondrup Innovationschef, Uddannelsesinnovation og Læring
Anders Christian Frederiksen
Anders Christian Frederiksen Kvalitetschef, Kvalitet

Ledelsessekretariat

Ole Stig Jensen
Ole Stig Jensen Sekretariatschef

UCL Biblioteket

Karen Buus
Karen Buus Bibliotekschef

Historielab

Peter Yding Brunbech
Peter Yding Brunbech Centerchef

Strategigrundlag

Strategigrundlaget for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er under udarbejdelse og forventes færdigt inden udgangen af 2019.

Styringsdokumenter for institutionen er indtil da følgende:

Fusionsgrundlag

Strategisk rammekontrakt

Områdestrategier

De forskellige faglige områder arbejder med hver deres områdestrategi, som du kan finde herunder. 

Strategi for Pædagogik og Samfund

Strategi 2019-2021

Det fælles kvalitetssystem

Fra den 1. januar 2019 er vi overgået til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles fælles kvalitetssystem, som kan findes herunder. Kvalitetssystemet erstatter de to hidtidige kvalitetssystemer i den fusionerede organisation, disse afsluttes for uddannelsernes vedkommende endeligt med kvalitets- og udviklingskonferencerne i foråret 2019.

Herunder finder du de to hoveddokumenter i kvalitetssystemet, der danner rammen for institutionens kvalitetssikring. I de to dokumenter kan du endvidere finde henvisninger til retningslinjer og skabeloner til brug for uddannelsernes kvalitetsarbejde.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem
Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde

Tidligere resultater af kvalitetsarbejdet

Erhvervsakademiet
Professionshøjskolen

Uddannelsesudvalg

UCL har nedsat 18 uddannelsesudvalg, hvis opgave det er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalgene sammensættes således, at de afspejler det arbejdsmarked, der skal aftage de studerende, og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

De enkelte udvalg inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalgene er udpeget for perioden november 2018 til 31. april 2022.

De 18 udvalg

Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Byggeri
Energi
Ergoterapeutuddannelsen
Events, Oplevelser og Turisme
Finans og Økonomi
Fysioterapeutuddannelsen
Fødevare og Laboratorie
Jordbrug
Læreruddannelsen
Multimedie og It
Pædagoguddannelsen
Radiografuddannelsen
Salg, Marketing og Forretningsudvikling
Socialrådgiveruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Teknologi

Rapporter og kontrakter

Årsrapporter

2018

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole

2017

Årsrapporter for 2017 fra henholdsvis Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt fra før fusionen i 2018 til det nuværende UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Erhvervsakademiet Lillebælt

University College Lillebælt

Rektors løn og resultatløn

Lønaftale

Resultatlønskontrakt

Ledige stillinger

Persondata og cookies

Persondata

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole værner om dine personoplysninger og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

Læs mere om vores behandling af persondata

Cookies

UCL indsamler data om brugen af ucl.dk med henblik på optimering af websiden og markedsføring. Nogle cookies sættes af UCL, andre sættes af tredjepart. Du kan altid se listen over cookies og deres formål og ændre eller ophæve dit samtykke på siden herunder.

Læs mere om brug af cookies

Historien om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
_