Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Om os

Kom tæt på den hverdag, vi deler med vores omverden.

Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.

Kom tæt på baggrund og information om organisationen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Overblik over UCL

Organisationsdiagram

Bestyrelse

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles bestyrelse for perioden 2018-2022 består af følgende medlemmer:

Formand

Peter Zinck
pz@hermanzinck.dk
Udpeget af Dansk Erhverv

Næstformand

Poul Erik Madsen
rektor@fredericia-gym.dk
Udpeget af uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale- og erhvervsuddannelser

Jens Nyeng Christiansen
jn@jorgensen.dk
Udpeget af Dansk Industri

John Christiansen
jc@dsr.dk
Udpeget af FTF

Lasse Porsgaard Birkelund
lpb@bupl.dk
Udpeget af FTF

Lone Engberg Thomsen
let@tl.dk
Udpeget af LO

Birgit Pia Tørving
pia.toerving@hk.dk
Udpeget af LO

Jacob Bjerregaard
jacob.bjerregaard@fredericia.dk
Udpeget af KKR

Morten Weiss-Pedersen
mwp@campusvejle.dk
Udpeget af KKR

Peter Rahbæk Juel
peterrj@odense.dk
Udpeget af bestyrelsen

Henrik Damsgaard
hd@nykredit.dk
Udpeget af bestyrelsen

Claus Svold
clasv@vejle.dk
Udpeget af bestyrelsen

Jani Lykke Methmann
jlm@vhsyd.dk
Udpeget af bestyrelsen

Kristina Kjær Lauridsen
kkla@stud.ucl.dk
Udpeget af de studerende

Lasse Tage Bonnén Nielsen
lass5413@edu.eal.dk
Udpeget af de studerende

Laila Damkjær Pedersen
ledp@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Andreas Kjeldsen
ankj@eal.dk
Udpeget af medarbejderne

Ledelse

Direktionen

Erik Knudsen
Erik Knudsen Rektor
Jens Mejer Pedersen
Jens Mejer Pedersen Prorektor
Asger Rabølle Nielsen
Asger Rabølle Nielsen Direktør
Steffen Svendsen
Steffen Svendsen Direktør

HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling

Carsten Vikkelsøe
Carsten Vikkelsøe Vicedirektør for HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling
Nina Skriver Dahl
Nina Skriver Dahl Chef for Kommunikation og Markedsføring

Ressourcer

Ole Hjort Wilatzen
Ole Hjort Wilatzen Vicedirektør
Christian Jansson
Christian Jansson Chef for Teknik og Bygninger
Tore Storgaard
Tore Storgaard Chef for IT
Lars Valentin Lund
Lars Valentin Lund Chef for Økonomi og Personale

Business

Mette Greisen
Mette Greisen Vicedirektør
Peter Frederiksen
Peter Frederiksen Uddannelseschef for Finans og Økonomi
Jane Hansen
Jane Hansen Uddannelseschef for Events, Oplevelser og Turisme
Helle Karina Pedersen
Helle Karina Pedersen Uddannelseschef for Salg, Marketing og Forretningsudvikling

Teknologi og Byggeri

Leif Bojesen
Leif Bojesen Vicedirektør
Dorthe Skriver Bonderup
Dorthe Skriver Bonderup Uddannelseschef for Multimedie og IT
Hans James McDonald
Hans James McDonald Uddannelseschef for Teknologi, Energi og Logistik
Gorm Max Guldmann
Gorm Max Guldmann Uddannelseschef for Byggeri
Helle Thastum
Helle Thastum Uddannelseschef for Laboratorie, Jordbrug og Proces

Pædagogik og Samfund

Charlotte Høy Worm
Charlotte Høy Worm Vicedirektør
Anders Nørgaard
Anders Nørgaard Uddannelseschef for Lærer og Pædagog i Odense og Svendborg
Lenna Vogn Petersen
Lenna Vogn Petersen Uddannelseschef for Administrationsbachelor og Socialrådgiver
Annette Falk
Annette Falk Uddannelseschef for Lærer og Pædagog i Jelling
Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, docent

Sundhed

Søren William Pedersen
Søren William Pedersen Vicedirektør
Lena Busch Nielsen
Lena Busch Nielsen Uddannelseschef for Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
Britta Bang Larsen
Britta Bang Larsen Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Marianne Gellert Olesen
Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf
Poul Bruun
Poul Bruun Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning

Studieservice

Ambrosia Fladager Hansen
Ambrosia Fladager Hansen Vicedirektør
Marie Falk Nyboe
Marie Falk Nyboe Chef for Studie- og Karrierevejledning
Bianca Dreyer Hyre
Bianca Dreyer Hyre Chef for Studieadministrationen

Kompetence- og Organisationsudvikling

Poul Skov Dahl
Poul Skov Dahl Vicedirektør
Kuno Johansen
Kuno Johansen Chef for Ledelse og Administration
Ulrik Bollerup Thomsen
Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler
Birger Brandt
Birger Brandt Uddannelseschef
Ulla Viskum
Ulla Viskum Chef for Sundhed, Samfund og Anvendt Velfærdsforskning
Jacob-Steen Madsen
Jacob-Steen Madsen Chef for Digitalisering og Læring
Thorbjørn Hertz Jensen
Thorbjørn Hertz Jensen Chef for administrationen, Kompetence- og Organisationsudvikling

Kvalitet og Udvikling

Ulla Refstrup Mulbjerg
Ulla Refstrup Mulbjerg Vicedirektør
Torben Lindegaard Hansen
Torben Lindegaard Hansen Udviklingschef, Uddannelsesportefølje
Jacob Mentz
Jacob Mentz Chef, Afdeling for internationalisering
Kristian Mondrup
Kristian Mondrup Innovationschef, Uddannelsesinnovation og Læring
Anders Christian Frederiksen
Anders Christian Frederiksen Konstitueret kvalitetschef, Kvalitetsafdeling

Ledelsessekretariat

Ole Stig Jensen
Ole Stig Jensen Sekretariatschef

Biblioteket

Karen Buus
Karen Buus Bibliotekschef

Historielab

Peter Yding Brunbech
Peter Yding Brunbech Centerleder

Strategigrundlag

Strategigrundlaget for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er under udarbejdelse og forventes færdigt inden udgangen af 2019.

Styringsdokumenter for institutionen er indtil da følgende:

Fusionsgrundlag

Strategisk rammekontrakt

Kvalitet

Vi arbejder på at sammenlægge vores kvalitetssystemer i forlængelse af fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Mens sammenlægningen foregår, kan du fortsat se de 2 eksisterende kvalitetssystemer for henholdsvis erhvervsakademiet og professionshøjskolen på tidligere hjemmesider.

Erhvervsakademiets kvalitetssystem

Professionshøjskolens kvalitetssystem

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgenes opgave er at bidrage til sikringen og udviklingen af kvaliteten på de enkelte uddannelser samt at give uddannelserne en stærk forbindelse til og forankring i de faglige miljøer, som medlemmerne af udvalget repræsenterer.

Udvalg for erhvervsakademiuddannelser

Byggeri
Energi
Events, Oplevelser og Turisme
Finans og Økonomi
Fødevare og Laboratorie
Jordbrug
Multimedie og It
Salg, Marketing og Forretningsudvikling
Teknologi og Logistik

Udvalg for professionshøjskoleuddannelser

Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Ergoterapeutuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsen
Læreruddannelsen
Pædagoguddannelsen
Radiografuddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen

Ledige stillinger

Persondata

Når dine personoplysninger behandles i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (herefter benævnt UCL) værner om dine personoplysninger, og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

Læs mere om vores behandling af persondata

Cookies

UCL bruger cookies for at indsamle data om brugen af ucl.dk. Brugerne er anonyme, og materialet bruges kun til statistiske formål.

Læs mere om brug af cookies

Historien om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
_