Om os

Kom tæt på den hverdag, vi deler med vores omverden.

Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.

Kom tæt på baggrund og information om organisationen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Overblik over UCL

Organisationsdiagram

Bestyrelse

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles bestyrelse for perioden 2018-2022 består af følgende medlemmer:

Formand

Poul Erik Madsen
pm@fredericia-gym.dk
Udpeget af uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale- og erhvervsuddannelser

Næstformand

Peter Zinck
pz@hermanzinck.dk
Udpeget af Dansk Erhverv

Jens Nyeng Christiansen
jn@jorgensen.dk
Udpeget af Dansk Industri

John Christiansen
jc@dsr.dk
Udpeget af FTF

Lasse Porsgaard Birkelund
lpb@bupl.dk
Udpeget af FTF

Lone Engberg Thomsen
let@tl.dk
Udpeget af LO

Birgit Pia Tørving
pia.toerving@hk.dk
Udpeget af LO

Jacob Bjerregaard
jacob.bjerregaard@fredericia.dk
Udpeget af KKR

Morten Weiss-Pedersen
mwp@campusvejle.dk
Udpeget af KKR

Peter Rahbæk Juel
peterrj@odense.dk
Udpeget af bestyrelsen

Henrik Damsgaard
hd@nykredit.dk
Udpeget af bestyrelsen

Claus Svold
clasv@vejle.dk
Udpeget af bestyrelsen

Jani Lykke Methmann
jlm@vhsyd.dk
Udpeget af bestyrelsen

Kristina Kjær Lauridsen
kkla@stud.ucl.dk
Udpeget af de studerende

Lasse Tage Bonnén Nielsen
lass5413@edu.eal.dk
Udpeget af de studerende

Laila Damkjær Pedersen
ledp@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Andreas Kjeldsen
ankj@eal.dk
Udpeget af medarbejderne

Direktion

Jens Mejer Pedersen, rektor

Tidligere ansættelser

 • Prorektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Rektor på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Forstander/uddannelsesdirektør på Niels Brock.
 • Vicedirektør/kontorchef i Cirius – Undervisningsministeriets styrelse for internationalisering af uddannelserne i Danmark.
 • Koordinationschef i ACIU - Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelser.
 • Sekretariatschef i SUM Sekretariatet v/Dansk Industri og CO-industri.
 • Uddannelseskonsulent i AMS - Arbejdsmarkedsstyrelsen.
 • Erhvervspsykolog i SHL Danmark A/S.
 • Organisationspsykolog i SAS Airline.
 • Undervisning på teknonom og efterfølgende HD studiet, organisationslinien.

Bestyrelsesposter

 • HF/VUC Fyn.
 • CCID (en international sammenslutning af uddannelsesinstitutioner).
 • Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser.

Uddannelse

 • Cand.psych. fra Aarhus Universitet.

Se hele Jens Mejer Pedersens CV på LinkedIn.

Jens Mejer Pedersen
Jens Mejer Pedersen Rektor

Søren William Pedersen, direktør

 

Søren William Pedersen
Søren William Pedersen Direktør for Sundhed

Charlotte Høy Worm, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for de pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser hos først University College Lilleælt og siden UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Chef for Viden og effekt, senere Viden og kompetencer, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune.
 • Konstitueret dagtilbudschef hos Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Udviklingschef for dagtilbud hos Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Chefkonsulent hos Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.
 • Lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
 • Adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
 • Forskningsmedarbejder hos Forskningsenheden for Almen Medicin på SDU.
 • Adjunkt ved Langkær Gymnasium i Aarhus.

Uddannelse

 • Cand.scient. med hovedfag i idræt og sundhed samt sidefag i anvendt visuel kommunikation fra SDU.

Se hele Charlotte Høy Worms CV på LinkedIn.

Charlotte Høy Worm
Charlotte Høy Worm Direktør for Pædagogik og Samfund

Asger Rabølle Nielsen, direktør

Tidligere ansættelser

 • Direktør for Business-, Teknologi- og Byggeriuddannelserne hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Prorektor på Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdelingschef på Syddansk Erhvervsskole.

Uddannelse

 • Master i Public Management fra SDU
 • MA i historie fra SDU.

Se hele Asger Rabølle Nielsens CV på LinkedIn.

Asger Rabølle Nielsen
Asger Rabølle Nielsen Direktør for Erhverv

Poul Skov Dahl, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for Kompetence- og Organisationsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Vicedirektør for Kompetence og Undervisningsmidler hos University College Lillebælt.
 • Afdelingschef i Region Syddanmark.
 • Institutleder på Statskundskab, SDU.
 • Projektchef hos NIRAS.

Uddannelse

 • Management Development Program, Harvard University.
 • Ph.d., Organisation og Ledelse.
 • Cand.oecon fra SDU.

Se hele Poul Skov Dahls CV på LinkedIn.

Poul Skov Dahl
Poul Skov Dahl Direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling

Carsten Vikkelsøe, direktør

Tidligere ansættelser

 • Vicedirektør for HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 • Chef for IT, HR og Kommunikation hos University College Lillebælt.
 • Chef for HR og Kommunikation hos University College Lillebælt.
 • Chef for Kommunikation og markedsføring hos Region Syddanmark.
 • Direktør for Certus A/S.

Uddannelse

 • Cand.mag. i historie og litteraturvidenskab fra SDU.

Se hele Carsten Vikkelsøes CV på LinkedIn.

Carsten Vikkelsøe
Carsten Vikkelsøe Direktør for Fællesområdet

Øvrig ledelse

Sundhed

Lena Busch Nielsen
Lena Busch Nielsen Uddannelseschef for Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
Marianne Gellert Olesen
Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, laborant, fysioterapeut og radiograf
Britta Bang Larsen
Britta Bang Larsen Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Poul Bruun
Poul Bruun Forskningschef for Anvendt sundhedsforskning

Pædagogik og Samfund

Anders Nørgaard
Anders Nørgaard Uddannelseschef for Lærer og pædagog i Odense og Svendborg
Annette Falk
Annette Falk Uddannelseschef for Lærer og pædagog i Jelling
Lenna Vogn Petersen
Lenna Vogn Petersen Uddannelseschef for Socialrådgiver i Odense og Vejle
Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent

Erhverv

Peter Frederiksen
Peter Frederiksen Uddannelseschef for Finans og administration
Vakant
Vakant Uddannelseschef for Salg, marketing og forretningsudvikling
Jane Hansen
Jane Hansen Uddannelseschef for Event, oplevelser og turisme
Dorthe Skriver Bonderup
Dorthe Skriver Bonderup Uddannelseschef for Multimedie og IT
Marie Falk Nyboe
Marie Falk Nyboe Uddannelseschef for Teknologi og proces
Gorm Max Guldmann
Gorm Max Guldmann Uddannelseschef for Byggeri
Leif Bojesen
Leif Bojesen Uddannelseschef for Uddannelser på Boulevarden
Gry Høngsmark Knudsen
Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv

Kompetence- og organisationsudvikling

Kuno Johansen
Kuno Johansen Chef for Ledelse og Organisation
Birger Brandt
Birger Brandt Chef for Business og Teknologi og administration
Ulrik Bollerup Thomsen
Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, læring og undervisningsmidler
Ulla Viskum
Ulla Viskum Chef for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Karen Buus
Karen Buus Bibliotekschef
Torben Lindegaard Hansen
Torben Lindegaard Hansen Chef for Projekter og internationale relationer

Fællesområdet

Ambrosia Fladager Hansen
Ambrosia Fladager Hansen Chef for Studieservice
Jacob-Steen Madsen
Jacob-Steen Madsen Chef for IT og digitalisering
Allan Bruce Corfitsen
Allan Bruce Corfitsen Chef for HR
Kirsten Eskildsen
Kirsten Eskildsen Chef for Kommunikation og markedsføring
Anders Christian Frederiksen
Anders Christian Frederiksen Chef for Kvalitet og analyse

Strategigrundlag

Strategigrundlaget for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er under udarbejdelse og forventes færdigt inden udgangen af 2019.

Styringsdokumenter for institutionen er indtil da følgende:

Fusionsgrundlag

Strategisk rammekontrakt

Områdestrategier

De forskellige faglige områder arbejder med hver deres områdestrategi, som du kan finde herunder. 

Strategi for Pædagogik og Samfund

Strategi 2019-2021

Det fælles kvalitetssystem

Fra den 1. januar 2019 er vi overgået til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles fælles kvalitetssystem, som kan findes herunder. Kvalitetssystemet erstatter de to hidtidige kvalitetssystemer i den fusionerede organisation, disse afsluttes for uddannelsernes vedkommende endeligt med kvalitets- og udviklingskonferencerne i foråret 2019.

Herunder finder du de to hoveddokumenter i kvalitetssystemet, der danner rammen for institutionens kvalitetssikring. I de to dokumenter kan du endvidere finde henvisninger til retningslinjer og skabeloner til brug for uddannelsernes kvalitetsarbejde.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem
Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde

Tidligere resultater af kvalitetsarbejdet

Erhvervsakademiet
Professionshøjskolen

Uddannelsesudvalg

UCL har nedsat 18 uddannelsesudvalg, hvis opgave det er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalgene sammensættes således, at de afspejler det arbejdsmarked, der skal aftage de studerende, og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

De enkelte udvalg inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser, samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalgene er udpeget for perioden november 2018 til 31. april 2022.

De 18 udvalg

Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Byggeri
Energi
Ergoterapeutuddannelsen
Events, Oplevelser og Turisme
Finans og Økonomi
Fysioterapeutuddannelsen
Fødevare og Laboratorie
Jordbrug
Læreruddannelsen
Multimedie og It
Pædagoguddannelsen
Radiografuddannelsen
Salg, Marketing og Forretningsudvikling
Socialrådgiveruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen
Teknologi

Rapporter og kontrakter

Årsrapporter

2018

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole

2017

Årsrapporter for 2017 fra henholdsvis Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt fra før fusionen i 2018 til det nuværende UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Erhvervsakademiet Lillebælt

University College Lillebælt

Rektors løn og resultatløn

Lønaftale

Resultatlønskontrakt

Ledige stillinger

Persondata og cookies

Persondata

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole værner om dine personoplysninger og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

Læs mere om vores behandling af persondata

Cookies

UCL indsamler data om brugen af ucl.dk med henblik på optimering af websiden og markedsføring. Nogle cookies sættes af UCL, andre sættes af tredjepart. Du kan altid se listen over cookies og deres formål og ændre eller ophæve dit samtykke på siden herunder.

Læs mere om brug af cookies

Historien om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
_