Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Om os

Kom tæt på den hverdag, vi deler med vores omverden.

Sammen gør vi studerende, erhvervsliv og samarbejdspartnere parat til udvikling af fremtidens arbejdsmarked.

Kom tæt på baggrund og information om organisationen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Overblik over UCL

Organisationsdiagram

Bestyrelse

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles bestyrelse for perioden 2018-2022 består af følgende medlemmer:

Formand

Peter Zinck
pz@hermanzinck.dk
Udpeget af Dansk Erhverv

Næstformand

Poul Erik Madsen
rektor@fredericia-gym.dk
Udpeget af uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale- og erhvervsuddannelser

Jens Nyeng Christiansen
jn@jorgensen.dk
Udpeget af Dansk Industri

John Christiansen
jc@dsr.dk
Udpeget af FTF

Lasse Porsgaard Birkelund
lpb@bupl.dk
Udpeget af FTF

Lone Engberg Thomsen
let@tl.dk
Udpeget af LO

Birgit Pia Tørving
pia.toerving@hk.dk
Udpeget af LO

Jacob Bjerregaard
jacob.bjerregaard@fredericia.dk
Udpeget af KKR

Morten Weiss-Pedersen
mwp@campusvejle.dk
Udpeget af KKR

Peter Rahbæk Juel
peterrj@odense.dk
Udpeget af bestyrelsen

Henrik Damsgaard
hd@nykredit.dk
Udpeget af bestyrelsen

Claus Svold
clasv@vejle.dk
Udpeget af bestyrelsen

Jani Lykke Methmann
jlm@vhsyd.dk
Udpeget af bestyrelsen

Kristina Kjær Lauridsen
kkla@stud.ucl.dk
Udpeget af de studerende

Lasse Tage Bonnén Nielsen
lass5413@edu.eal.dk
Udpeget af de studerende

Laila Damkjær Pedersen
ledp@ucl.dk
Udpeget af medarbejderne

Andreas Kjeldsen
ankj@eal.dk
Udpeget af medarbejderne

Ledelse

Direktionen

Erik Knudsen

Erik Knudsen

Rektor
Jens Mejer Pedersen

Jens Mejer Pedersen

Prorektor
Asger Rabølle Nielsen

Asger Rabølle Nielsen

Direktør
Steffen Svendsen

Steffen Svendsen

Direktør

HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling

Carsten Vikkelsøe

Carsten Vikkelsøe

Vicedirektør for HR, Kommunikation og Digital Forretningsudvikling
Nina Skriver Dahl

Nina Skriver Dahl

Chef for Kommunikation og Markedsføring

Ressourcer

Ole Hjort Wilatzen

Ole Hjort Wilatzen

Vicedirektør
Christian Jansson

Christian Jansson

Chef for Teknik og Bygninger
Tore Storgaard

Tore Storgaard

Chef for IT
Lars Valentin Lund

Lars Valentin Lund

Chef for Økonomi og Personale

Business

Mette Greisen

Mette Greisen

Vicedirektør
Peter Frederiksen

Peter Frederiksen

Uddannelseschef for Finans og Økonomi
Jane Hansen

Jane Hansen

Uddannelseschef for Events, Oplevelser og Turisme
Helle Karina Pedersen

Helle Karina Pedersen

Uddannelseschef for Salg, Marketing og Forretningsudvikling

Teknologi og Byggeri

Leif Bojesen

Leif Bojesen

Vicedirektør
Dorthe Skriver Bonderup

Dorthe Skriver Bonderup

Uddannelseschef for Multimedie og IT
Hans James McDonald

Hans James McDonald

Uddannelseschef for Teknologi, Energi og Logistik
Gorm Max Guldmann

Gorm Max Guldmann

Uddannelseschef for Byggeri
Helle Thastum

Helle Thastum

Uddannelseschef for Laboratorie, Jordbrug og Proces

Pædagogik og Samfund

Charlotte Høy Worm

Charlotte Høy Worm

Vicedirektør
Anders Nørgaard

Anders Nørgaard

Uddannelseschef for Lærer og Pædagog i Odense og Svendborg
Lenna Vogn Petersen

Lenna Vogn Petersen

Uddannelseschef for Administrationsbachelor og Socialrådgiver
Annette Falk

Annette Falk

Uddannelseschef for Lærer og Pædagog i Jelling
Thomas Illum Hansen

Thomas Illum Hansen

Forskningschef for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, docent

Sundhed

Søren William Pedersen

Søren William Pedersen

Vicedirektør
Lena Busch Nielsen

Lena Busch Nielsen

Uddannelseschef for Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense
Britta Bang Larsen

Britta Bang Larsen

Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Marianne Gellert Olesen

Marianne Gellert Olesen

Uddannelseschef for Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf
Poul Bruun

Poul Bruun

Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning

Studieservice

Ambrosia Fladager Hansen

Ambrosia Fladager Hansen

Vicedirektør
Marie Falk Nyboe

Marie Falk Nyboe

Chef for Studie- og Karrierevejledning
Bianca Dreyer Hyre

Bianca Dreyer Hyre

Chef for Studieadministrationen

Kompetence- og Organisationsudvikling

Poul Skov Dahl

Poul Skov Dahl

Vicedirektør
Kuno Johansen

Kuno Johansen

Chef for Ledelse og Administration
Ulrik Bollerup Thomsen

Ulrik Bollerup Thomsen

Chef for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler
Birger Brandt

Birger Brandt

Chef for Teknologi og Business
Ulla Viskum

Ulla Viskum

Chef for Sundhed, Samfund og Anvendt Velfærdsforskning
Jacob-Steen Madsen

Jacob-Steen Madsen

Chef for Digitalisering og Læring
Thorbjørn Hertz Jensen

Thorbjørn Hertz Jensen

Chef for administrationen, Kompetence- og Organisationsudvikling

Kvalitet og Udvikling

Ulla Refstrup Mulbjerg

Ulla Refstrup Mulbjerg

Vicedirektør
Torben Lindegaard Hansen

Torben Lindegaard Hansen

Udviklingschef, Uddannelsesportefølje
Jacob Mentz

Jacob Mentz

Chef, Afdeling for internationalisering
Kristian Mondrup

Kristian Mondrup

Innovationschef, Uddannelsesinnovation og Læring
Anders Christian Frederiksen

Anders Christian Frederiksen

Konstitueret kvalitetschef, Kvalitetsafdeling

Ledelsessekretariat

Ole Stig Jensen

Ole Stig Jensen

Sekretariatschef

Biblioteket

Karen Buus

Karen Buus

Bibliotekschef

Historielab

Peter Yding Brunbech

Peter Yding Brunbech

Centerleder

Strategigrundlag

Strategigrundlaget for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er under udarbejdelse og forventes færdigt inden udgangen af 2019.

Styringsdokumenter for institutionen er indtil da følgende:

Fusionsgrundlag

Strategisk rammekontrakt

Kvalitet

Vi arbejder på at sammenlægge vores kvalitetssystemer i forlængelse af fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Mens sammenlægningen foregår, kan du fortsat se de 2 eksisterende kvalitetssystemer for henholdsvis erhvervsakademiet og professionshøjskolen på tidligere hjemmesider.

Erhvervsakademiets kvalitetssystem

Professionshøjskolens kvalitetssystem

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgenes opgave er at bidrage til sikringen og udviklingen af kvaliteten på de enkelte uddannelser samt at give uddannelserne en stærk forbindelse til og forankring i de faglige miljøer, som medlemmerne af udvalget repræsenterer.

Udvalg for erhvervsakademiuddannelser

Byggeri
Energi
Events, Oplevelser og Turisme
Finans og Økonomi
Fødevare og Jordbrug
Laboratorie
Multimedie og It
Salg, Marketing og Forretningsudvikling
Teknologi og Logistik

Udvalg for professionshøjskoleuddannelser

Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Ergoterapeutuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsen
Læreruddannelsen
Pædagoguddannelsen
Radiografuddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen

Ledige stillinger

Persondata

Når dine personoplysninger behandles i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (herefter benævnt UCL) værner om dine personoplysninger, og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov.

Læs mere om vores behandling af persondata

Cookies

UCL bruger cookies for at indsamle data om brugen af ucl.dk. Brugerne er anonyme, og materialet bruges kun til statistiske formål.

Læs mere om brug af cookies

Historien om UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
_