Afgangsprojekt, El-installation

Akademimodul

Afgangsprojektet danner afslutningen på akademiuddannelsen i El-installation. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Afgangsprojekt - El-installation er for dig, der vil have en Akademiuddannelse i El-installation. Fagmodulet afslutter Akademiuddannelsen i El-installation og forudsætter beståelse uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS.

Fokus er på analyse, forståelse, vurdering og håndtering af problemer inden for det valgte faglige område, gennem anvendelse af centrale teorier og metoder. Afgangsprojektet udgør 10 ECTS point.

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsbaseret viden opnår:

Udbytte

Du får:

  • udvikling baseret viden om centrale teorier, metoder og praksisser inden for det valgte faglige område.
  • forståelse af praksis og de centralt anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område.

FÆRDIGHEDER

Du lærer at:

  • anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere informationer inden for det valgte faglige område med anvendelse af relevant/e metode/r .
  • vurdere centrale metoder og redskaber til at dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger, handleløsninger og -muligheder, der er relateret til det valgte faglige område.
  • formidle faglige såvel som praksisnære problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere .

Kompetencer

Efter uddannelsen kan du:

  • demonstrere, hvordan installationstekniske projekter håndteres og ledes.
  • demonstrere, hvordan et autorisationsmæssigt ansvar håndteres.

Vise, hvordan man udvikler sin egen praksis i forhold til at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg med anvendelse af den nyeste teknologi.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

13. september 2019 - Odense C

Forløb