Anvendt økonomi

Akademimodul

Få forståelse for økonomistyring, driftsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, så du kan styre en projektøkonomi eller en økonomi for et team i hverdagen. Bliv klogere med Anvendt økonomi!

Tilmeld modul

Styr økonomien i din virksomhed!

Fagligt indhold 

Du får viden om og forståelse for praksis og metoder investering, finansiering og driftsøkonomi, som relaterer sig til udviklingsprojekter og drift. Du vil blive kompetence til at anvende økonomiske rapporteringsformer og gennem centrale metoder afdække virksomhedens markedsmæssige situation bestemt af efterspørgsel-, konkurrence- og omkostningsforhold.

Med faget får du kompetencer til at udarbejde økonomisk budgettering og opfølgning på mindre udviklingsprojekter og daglig drift.

Du kommer til at arbejde med

  • økonomistyring
  • investering
  • finansiering.

Udbytte

Du bliver i stand til på et teoretisk og praktisk grundlag at arbejde med centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Du får indsigt i, hvordan man anvender erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og teorier.

Efter Anvendt økonomi kan du:

  • anvende principper for valg mellem forskellige investeringsforslag
  • håndtere grundlæggende økonomisk budgettering og opfølgning på daglig drift
  • håndtere drift og investeringsbudgettering samt opfølgning på mindre udviklingsprojekter
  • anvende metoder til at udarbejde omkostningskalkulationer og driftsbudget.

Niveau

Modulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil have styrket dine kompetencer indenfor driftsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser.

Modulet hører under Akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for dig, som vil stå stærkt i din virksomhed, hvor du kan udarbejde omkostningskalkulationer og driftsbudgetter på baggrund af redskaber, der knytter sig til investering, finansiering og driftsøkonomi.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

5. marts 2020 - Odense C

5. marts 2020 - Vejle

Forløb