Coaching og konflikthåndtering

Akademimodul

Har du behov for at lære at håndtere og løse konflikter på individ-, afdelings- og teamniveau? Igennem Coaching og konflikthåndtering lærer du at gennemskue konflikten og søge ind til kernen af problemet.

Tilmeld modul

Styrk din forståelse for konflikthåndtering og coaching

Fagligt indhold

På akademimodulet Coaching og konflikthåndtering får du kompetencer til at håndtere og løse konflikter på individ-, afdelings- og teamniveau, og at anvende coaching til komplekse konflikthåndteringssituationer i din organisation og derved skabe højere performance.

Du kommer til at arbejde med:

  • teorier og modeller inden for coaching og konflikthåndtering
  • den organisatoriske ramme omkring konflikthåndtering og coaching
  • psykologi, herunder mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer.

Udbytte

Du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på din rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Udgangspunktet for faget er kommunikationsteoretisk, fordi kommunikation er grundlaget for konflikthåndtering.


Efter modulet kan du:

  • bruge fagets teorier og metoder til at udvikle dine evner til at håndtere konflikter og uenigheder
  • anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og -teknikker til at skabe læring og udvikling på din arbejdsplads
  • bruge coaching, meditation, forhandling og gruppeprocesser for at konflikthåndtere.

Niveau

Modulet giver dig et grundlæggende kendskab til coaching og konflikthåndtering, som du kan bruge i din virksomhed.

Modulet hører under Akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil lære om grundlæggende coaching og konflikthåndtering, enten som del af din samlede videreuddannelse eller et selvstændigt kursus i coaching.

Tina Larsen Konsulent
Susanne Hansen Sekretær
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb