Demens

Akademimodul

Vil du være bedre til at vurdere problemstillinger i relation til borgere med demens? Lær om udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Tilmeld modul

Sæt fokus på demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv!

Fagligt indhold 

Med viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv, udvikler du din egen rolle i forhold til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

Du får viden om:

  • demenssygdomme, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser
  • samspillet mellem somatisk sygdom og demens
  • etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende
  • neuro - og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens.

Udbytte

Du lærer at anvende en social- og neuropædagogisk indsats, så du kan bidrage til udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i demensindsatsen samtidig med at du håndterer et professionelt samarbejde med de pårørende.

Efter Demens kan du:

  • anvende den nyeste viden i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje, omsorg og behandling af borgere med demens
  • håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde
  • formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsforslag til samarbejdspartnere og borgere med demens og deres pårørende.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Demens er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder i sundhedspraksis, hvor du vil specialiserer dig inden for problemstillinger i relation til behandling af borgere med demens.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Rikke Rytter Lindegaard
Rikke Rytter Lindegaard Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb