Lean-ledelse i praksis

Akademimodul

Vil du have redskaberne til at lede ved hjælp af Lean, hvor du kan bruge Lean som strategisk værktøj og ledelsesfilosofi?
Fokuser på værdiskabelse og forbedringer med Lean ledelse i praksis.

Tilmeld modul

Bliv klogere på Lean-ledelse!

Fagligt indhold

Du får en forståelse for, hvad lean kan bruges til og hvordan. Og du bliver rustet til at lede processen, hvad enten du er ansat i en privat eller offentlig organisation.

Principperne bag lean-tankegangen er med til at sikre trimning og optimering af både produktioner og processer, og det giver konkurrencemæssige fordele.

Du lærer om:

  • Lean-ledelse, herunder ledelsesfilosofi, modeller, metoder og processer
  • Lean-ledelsen og inddragelse af medarbejderne
  • implementering af Lean i administration eller produktion.

Udbytte

Med Lean-ledelse i praksis lærer du om teorier og metoder, der ruster dig til at optimere systematisk, fjerne spild og skabe flow samt viden om hvordan lean-værktøjerne virker isoleret og i samspil.

Efter modulet kan du:

  • identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige påvirkninger ved implementering af Lean
  • identificere de organisatoriske udfordringer og inddrage medarbejderne aktivt i Lean-processen, ved anvendelse af relevante værktøjer
  • varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til Lean i praksis
  • vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder.

Niveau

Du kan tage modulet som et selvstændigt kursus i lean, som i sig selv er en kort efteruddannelse, eller modulet kan være en del af din samlede videreuddannelse.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil udvikle en ledelseskultur ved brug af Lean.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Maria Levi
Maria Levi Programansvarlig, Adjunkt

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

24. februar 2020 - Vejle

Forløb