Lederens Forretningsforståelse

Akademimodul

Din rolle som leder er under konstant udvikling.
Et helt centralt område, hvor du virkelig kan gøre en forskel, er i din forståelse for økonomi og økonomiske sammenhænge.

Tilmeld modul

Omsæt økonomisk viden og konkrete data til handling!

Fagligt indhold

Du lærer om de ledelsesøkonomiske principper, at prioritere og træffe strategiske beslutninger, så du kan udarbejde og vurdere investerings- og finansieringsforslag.

Med redskaber til at styrke virksomhedens økonomi og konkurrenceevne, bliver du rustet til at anvende virksomhedens økonomiske data som ledelsesværktøj i den daglige og strategiske ledelse.

Du får viden om:

  • resultatopgørelse, balance og likviditet
  • nøgletal og anvendelse af disse
  • likviditetsanalyser, likviditetsstyring og -planlægning
  • cost/benefit analyse
  • investerings- og finansieringsanalyser.

Udbytte

Du lærer at forstå og vurdere konkrete investerings- og finansieringsforslag samt at vurdere muligheder og begrænsninger i nøgletal/KPI’er – også i en ledelsesmæssig sammenhæng som styringsværktøj.

Efter Lederens Forretningsforståelse kan du:

  • anvende centrale teorier, metoder og redskaber samt kunne anvende data og nøgletal/KPI’er som ledelsesværktøj
  • levere input til udarbejdelse af en business case med vurdering af forretningsmæssige cost og benefits
  • vurdere et eksternt årsregnskab og et internt regnskab og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse
  • vurdere forskellige former for styringsværktøjer og rapportering samt opstille og vælge blandt beslutningsmuligheder.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Lederens Forretningsforståelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er for nuværende og kommende ledere, der gerne vil forstå virksomhedens økonomiske sammenhænge og kunne anvende økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger.

Det er også for dig, der ønsker at kunne omsætte økonomisk viden og konkrete data til handling og prioritering af forskellige løsningsmuligheder i den daglige ledelse.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb