Projektledelse (AU i Ledelse)

Akademimodul

Få viden og redskaber til projektstyring så du kan arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt og styr processen sikkert i havn fra første færd.

Tilmeld modul

Bliv i stand til at agere som leder af projekter

Fagligt indhold 

God projektledelse kræver overblik over blandt andet interessenter, økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav og mål, og ikke mindst at du føler dig tilpas i din rolle som leder.

Projektledelse giver dig forståelse for et projekts samspil med en organisation, og du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får også overblik over forskellige projekttyper og strukturer.

Du lærer om:

  • projektorganisatoriske elementer og sammenhænge, både klassisk og agilt
  • projektstyringsværktøjer og processer
  • ledelse i projekter
  • kommunikative værktøjer i forbindelse med projekter.

Udbytte

Du bliver rustet til at etablere projekter og analysere projektmandatet. Derudover lærer du at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien.

Desuden bliver du klædt på til at risikovurdere og evaluere og får ikke mindst en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse.

Efter Projektledelse kan du:

  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektstyringsområdet til projektets interessenter
  • kombinere og anvende teorier og metoder inden for projektstyringsområdet med overblik over forskellige projekttyper
  • vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål.

Niveau

Du kan vælge at lade faget være en del af din samlede videreuddannelse, eller du kan tage faget som et selvstændigt projektstyringskursus.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som arbejder eller vil arbejde med at forberede, gennemføre og afslutte projekter samt overordnede projektledelse.

Carsten Buhr Langelykke Konsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb