Teamledelse

Akademimodul

Vil du arbejde med implementering og etablering af teams i organisationer? Med Teamledelse lærer du at opbygge en teambaseret kultur med fokus på tværgående tænkning, helhedsforståelse og feedback.

Tilmeld modul

Forstå og indgå i rollen som teamleder!

Fagligt indhold 

Forbered dig til arbejdet med at lede processer, der udvikler samarbejde, effektivitet og performance i teams, hvor du kan genkende de forskellige faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team.

Du lærer om:

  • teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst
  • etik og roller i teams
  • kompetenceudvikling og teamledelse
  • teamdynamik og processer.

Udbytte

Med indsigt i kulturelle barrierer, kan du skabe den bedste grobund for etablering af en teamkultur, hvor du medtænker forskellige teamroller, som du kan anvende til at udvikle temaet i den rigtige retning.

Efter Teamledelse kan du:

  • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer
  • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelsespraksis i relation til etablering og udvikling af teams
  • vurdere praksisnære problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil arbejde specifikt med udvikling og ledelse af teams.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
3. november 2020 - Odense C
4. november 2020 - Odense C
3. november 2021 - Odense C
Forløb