Teamledelse

Akademimodul

Vil du arbejde med implementering og etablering af teams i organisationer? Med Teamledelse lærer du at opbygge en teambaseret kultur med fokus på tværgående tænkning, helhedsforståelse og feedback.

Tilmeld modul

Forstå og indgå i rollen som teamleder!

Fagligt indhold 

Forbered dig til arbejdet med at lede processer, der udvikler samarbejde, effektivitet og performance i teams, hvor du kan genkende de forskellige faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team.

Du lærer om:

  • teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst
  • etik og roller i teams
  • kompetenceudvikling og teamledelse
  • teamdynamik og processer.

Udbytte

Med indsigt i kulturelle barrierer, kan du skabe den bedste grobund for etablering af en teamkultur, hvor du medtænker forskellige teamroller, som du kan anvende til at udvikle temaet i den rigtige retning.

Efter Teamledelse kan du:

  • identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer
  • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelsespraksis i relation til etablering og udvikling af teams
  • vurdere praksisnære problemstillinger og justere gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil arbejde specifikt med udvikling og ledelse af teams.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb