Financial controller (Uddannelsesforløb)

Akademiuddannelse

Financial controller er for dig, som ønsker ansvar for økonomistyring og løbende revision af interne regnskaber. I jobbet som financial controller kan der være overlap med både en regnskabsmedarbejder og bogholders funktioner, men typisk opfatter man i organisationen controlleren som den overordnede til regnskabsmedarbejdere eller bogholdere. 

Tilmeld dig her

En Financial Controllers opgaver er

 • Styring og kontrol af organisationens økonomi, f.eks. i forbindelse med projekter
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts
 • Deltagelse i måneds- eller årsafslutninger
 • Diverse økonomiske afstemninger
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse
 • Analysearbejde i relation til organisationens forskellige aktiviteter
 • Målstyring og økonomistyring, f.eks. i forbindelse med organisationens produktion

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har en baggrund som regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent, bogholder eller kontorassistent med speciale i økonomi og forudsætter:

 • Grundlæggende bogføring
 • Grundlæggende Excel.

Er du i tvivl om du lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os.

Indhold og niveau

Du har muligheden for at uddanne dig til financial controller ved siden af dit arbejde. Uddannelsen er bygget op på 24 undervisningsdage bestående af følgende 4 moduler:

 • Anvendt økonomi
 • Økonomistyring i praksis
 • Præsentationsteknik
 • Regneark til økonomistyring

 

Udviklet i samarbejde med HK Midt

Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med HK Midt.

”Vi er glade for, at vi i samarbejde med UCL har udviklet en uddannelse der er skræddersyet til vores medlemmer, der arbejder med økonomi og regnskab., udtaler Anne Marie Bay, Afdelingssektorformand, HK Midt

Tilmeld dig her

Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.