Afgangsprojekt diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Diplommodul

Få mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis inden for området beskæftigelse.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

Afgangsprojektet er din mulighed for at afprøve dine færdigheder i et praksisorienteret projekt.

Du fordyber dig i en problemstilling inden for området beskæftigelse.

Gennem analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri præsenterer du konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Målgruppe 

Modulet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Struktur 

Afgangsprojekt er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

26. august 2019 - Odense M

27. januar 2020 - Odense M

Forløb