Andetsprogspædagogik

Diplommodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at arbejde med andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik?
Lær at understøtte udvikling af børns, unges og voksnes kommunikative færdigheder på baggrund af viden om andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.

Tilmeld modul

Varetag sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge!

Fagligt indhold 

For at udvikle din egen andetsprogspædagogisk praksis, skal du lære om planlægning, gennemførelse og evaluering af konkrete forløb, så du er rustet til arbejdet med den (andet-)sproglige dimension med alle børn/elever.

Du får viden om:

  • andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
  • sprogstimulering og sprogundervisning
  • sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed.

Udbytte

Du udvikler din forståelse for dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Efter Andetsprogspædagogik kan du: 

  • planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på baggrund af indsigt i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder
  • inddrage børns, unges og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter
  • varetage sprogstimulering og/ eller sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Andetsprogspædagogik er et retningsspecifikt modul under retningen Dansk som andetsprog samt Undervisning og vejledning for unge og voksne

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som pædagog eller lærer, og som arbejder med børn/elever med dansk som andetsprog.

Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb