Andetsprogspædagogik

Diplommodul

Videreudvikel dine forudsætninger for at arbejde med andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

På modulet arbejder du bl.a. med

  • Andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
  • Sprogstimulering og sprogundervisning
  • Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed.

Modulet fokuserer på planlægning og gennemførelse og evaluering af konkrete forløb, så du nemt kan udvikle din egen pædagogiske praksis.

Modulet tager udgangspunkt i specifikke udfordringer. Dansk som andetsprog er en integreret del af emner og fag. Derfor kan du bruge arbejdet med den (andet-)sproglige dimension med alle børn/elever.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der arbejder som pædagog eller lærer, og som arbejder med børn/elever med dansk som andetsprog.

Struktur 

Andetsprogspædagogik er et modul på den Pædagogiske diplomuddannelse – dansk som andetsprog.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

26. august 2019 - Odense M

Forløb